Önsöz

Ülkemizde ilk astım raporu TORAKS DERNEĞİ Bronş Astımı Grubu tarafından geniş ve dar kapsamlı iki kitapçık olarak 1996 yılında hazırlandı. Ancak böyle bir raporun ulusal düzeyde kabulü gerekli görüldüğünden, rapor astım hastalığı ile ilgili diğer kuruluş ve derneklerin incelemesine sunuldu. Sonuçlar 13 Kasım ve 20 Aralık 1997 tarihlerinde düzenlenen ve 26 kuruluşun katıldığı toplantılarda tartışıldı.

Elinizdeki rapor bu tartışmalarda getirilen eleştiriler, Toraks Derneği Astım Grubu`nun 3 yıllık çalışması ve 6 toplantısı sonucunda hazırlanmıştır. Raporu oluşturma sürecinde erişkin ve çocuk astımıyla ilgili yeni literatür tamamiyle gözden geçirilmiş, ilgili tüm Eğitim Hastaneleri, Anabilim, Bilim Dallarının, Dernek ve Kuruluşların görüşü alınmıştır.