Akut Atak Nedenleri ve Akut Atak Değerlendirmesi

KOAH hastalarında yılda yaklaşık 1-4 kez akut atak görülür. Atakların büyük bir kısmı hafif olup evde tedavi edilebilirse de, ağır atak tedavilerinin hastaneye yatırılarak yapılması daha uygundur. Çok şiddetli ve yaşamı tehdit eden ataklarda hasta doğrudan yoğun bakım birimine yatırılmalıdır. Atak tedavisi, atak nedenlerinin bilinmesini gerektirir. Stabil bir KOAH`ta akut atağı başlatan nedenler Tablo 10`da özetlenmiştir.

Tablo 10. Akut atak nedenleri
Trakeobronsiyal sistem infeksiyonu (genellikle viral)
Pnömoni
Sag veya sol kalp yetmezligi veya aritmiler
Pulmoner emboli
Spontan pnömotoraks
Oksijenin uygunsuz kullanilmasi
Ilaçlar (hipnotikler, trankilizanlar, diüretikler, vb)
Metabolik hastaliklar (diyabet, elektrolit bozuklugu, vb)
Beslenme bozuklugu
Son dönem (end-stage) solunum hastaligi (solunum kaslari  yorgunlugu, vb)
Diger hastaliklar (gastrointestinal kanama, vb)

Akut atak saptanan KOAH hastasının hangi koşullarda tedavi edileceğine karar verilirken, atağın ağırlık derecesinin veya şiddetinin belirlenmesi gerekir. Akut atak kuşkusunda ve atağın şiddetinin belirlenmesinde değerlendirilmesi gereken başlıca semptomlar, muayene ve laboratuvar bulguları ile hastaneye yatış endikasyonları şekil 6`da verilmiştir. Hastanede tedavi için belirlenmiş ideal bir süre yoktur, bu hastaya göre değişir.