Basamaklı İlaç Tedavisi

Stabil KOAH`ta uzun süreli ilaç tedavisi, semptomların şiddeti ve hastanın ilaçlara gösterdiği toleransa göre düzenlenmelidir. KOAH`ta uzun süreli basamaklı ilaç tedavisi Tablo 8`de özetlenmiştir.

Tablo 8. KOAH'ta uzun süreli basamaklı tedavi
Basamak Özellik Tedavi Düşünceler
1 Semptom yok  Risk faktörlerinden kaçınma Sigara içiminin bırakılması
Tozlu/dumanlı ortamlardan kaçınma
2 Hafif değişken semptomlar •  Risk faktörlerinden kaçınma
•   Gerektikçe kısa etkili
 bronkodilatör
Gerektikçe kısa etkili inhala-
 agonist veya antikolinerjik
3 Hafif-orta dereceli sürekli semptomlar •  Risk faktörlerinden kaçınma
•  Düzenli bronkodilatör tedavi
•  Gerektikçe kısa etkili
 bronkodilatör

 

Düzenli olarak kısa etkili inhale
 antikolinerjik veya kısa etkili inhale
-agonist veya uzun etkili inhale
 -agonist. (İlaç seçiminde
bireysel semptomatik yanıt, maliyet ve olası yan
etkiler dikkate alınmalıdır)
4 Semptomların kontrolü
 yetersiz  veya semptomlarda  hafif/orta artış varsa
•  Risk faktörlerinden kaçınma
•  Kombine bronkodilatör tedavi
•  Gerektikçe kısa etkili
 bronkodilatör
Kısa etkili inhale antikolinejik, kısa/uzun
 etkili b2-agonist veya  daha şiddetli
vakalarda yavaş salınımlı oral teofilini
de içeren iki-üç ilaç kombinasyonu
5 4. basamaktaki tedaviye rağmen, semptomların
 kontrolü yetersizse veya semptomlarda hafif/orta artış varsa
Yukarıdaki tedaviye ek olarak
•  Deneme inhale steroid tedavisi
Yüksek doz inhale steroid (1000-2000 µg beklometazon veya eşdeğeri)
 6-12 hafta uygulandıktan sonra, olumlu spirometrik yanıt alınırsa doz
düşürülerek sürdürülür, yanıt yoksa
kesilir
6 Uygun tedaviye rağmen,
 semptomların kontrolü
 yetersizse

 

Yukarıdaki tedaviye ek olarak
•   İnhale steroid tedaviyi düşün
 
(Şiddetli vakalarda ve sık
 alevlenme geçirenlerde)
•   Akciğer rehabilitasyonu
 Uzun süreli oksijen tedavisi   (Solunum yetmezligi varsa)    
•  Cerrahi tedaviyi düşün
 
• Hastalığın şiddeti arttıkça bir üst basamak tedaviye geçilir.
• Hastalığın şiddeti artmadıkça veya ciddi yan etkiler ortaya çıkmadıkça düzenli tedavi değiştirilmeden uzun süre uygulanır
• Kronik astımda uygulanan bir alt basamağa inme yaklaşımı KOAH`ta uygulanmaz.
• Başarılı bir tedavi için tüm basamaklarda hasta eğitimi büyük önem taşımaktadır.