Amaç ve İlkeler, Tedavi Programı

Amaç ve İlkeler

KOAH kronik, büyük oranda geridönüşsüz ve ilerleyici özellikte bir hastalıktır. KOAH tanısı konulduktan sonra hasta, hastalığı konusunda bilgilendirilip eğitilmeli; tedaviye aktif olarak katılması sağlanmalı ve olabildiğince aktif bir yaşam sürmeye teşvik edilmelidir.

KOAH Tedavisinin Amaçları

• Hastalığın ilerlemesini önlemek
• Semptomları iyileştirmek
• Egzersiz toleransını artırmak
• Akut atakları önlemek ve tedavi etmek
• Komplikasyonları önlemek ve tedavi etmek
• Yaşam süresini uzatmak ve yaşam kalitesini yükseltmek
 

Tedavi Programı

• Sigaranın Bıraktırılması
• Çevresel ve Meslek Nedenli Maruz Kalmanın Kontrolü
• Uzun Süreli Tedavi
• Akut Atakların Tedavisi
 

 Toraks Derneği
 KOAH Çalışma Grubu