Uyku Çalışması

KOAH`ta hipoksemi ve hiperkapni uykuda, özellikle de REM uykusunda kötüleşmektedir. REM uykusunda ortaya çıkan bu anormallikler, pulmoner arter basıncında yükselme ile birliktedir. Noktürnal oksijen desatürasyonu olanların pulmoner arter basınçları, noktürnal desatürasyonu olmayanlara oranla daha yüksek olduğu halde, tek başına noktürnal hipokseminin pulmoner hipertansiyona katkısı kesin değildir. Noktürnal oksijen desatürasyonunun diğer olası sonuçları, kardiyak aritmiler ve polisitemidir.

KOAH`ta uyku çalışması (polisomnografi) “uyku apne sendromu”ndan kuşkulanıldığında yapılmalıdır. Bunun dışında, hafif hava yolu obstrüksiyonu ile açıklanamayan polisitemi ve kor pulmonale bulgularının varlığında, uykuda oksijen tedavisi endikasyonunu belirlemede noktürnal oksijen satürasyonu ölçümleri yararlı olabilir. Hastaların rutin değerlendirilmeleri sırasında uyku çalışmasına gerek yoktur.