Elektrokardiyografi (EKG)

KOAH`a özgü EKG değişiklikleri yoktur. Sağ ventrikül hipertrofisi ve dilatasyonuna ait EKG değişiklikleri bulunabilir. Aşırı havalanmanın EKG`de neden olduğu düşük voltaj yanlışlıkla miyokard enfarktüsü tanısına yol açabilir.