Balgam İncelemesi

Stabil kronik bronşitte balgam mukoiddir, öncelikle makrofajları içerir. Ataklarda balgamda nötrofillerin artması ile pürülan hale gelir. Balgamın Gram boyamasında genellikle birden fazla mikroorganizma saptanır. Ataklarda Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae ve Moraxella catarrhalis en sık görülen patojenlerdir. Antibiyotik tedavisine genellikle ampirik olarak başlanılır.