Arteriyel Kan Gazları

Hafif KOAH`ta oksimetre ile ölçülen oksijen satürasyonu (SaO2) oksijenasyon konusunda yeterli bilgi verir. Ancak, SaO2 < =%92 olduğunda arteriyel kan gazları (AKG) ölçümüne başvurulur. AKG, orta şiddette ve ağır KOAH hastalarının değerlendirilmesinde gereklidir.

KOAH`ta başlangıçta hiperkapni olmaksızın hafif veya orta şiddette bir hipoksemi vardır. FEV1 < %50 oluncaya kadar genellikle hipoksemi görülmez. Hastalık ilerledikçe hipoksemi şiddetlenir, hiperkapni gelişir. Her ne kadar AKG ile FEV1 yakından bağıntılı değilse de, FEV1 < 1 litre olan durumlarda hiperkapni sık görülür.

Kan gazı anormalliği akut ataklarda, efor ve uyku sırasında daha da ağırlaşır.