Spirometrik Ölçümler

KOAH, ekspiratuar akımın kısıtlandırıcı bir hastalıktır. Bu nedenle spirometre ile zorlu vital kapasite (FVC), 1. saniye zorlu ekspirasyon volümü (FEV1) ve zorlu ekspiratuar akım hızlarında (PEFR, FEF25, FEF50, FEF25-75, FEF75 ) azalmalar saptanır. Bu ölçümler içinde en sık kullanılan ve en güvenilen parametre FEV1`dir. Diğerleri büyük ölçüde değişken olduklarından ve prediksiyon sınırları geniş olduğundan FEV1`in yerini alamazlar. Şekil 3`te spirometrik testlerin değerlendirilmesine yönelik bir algoritma görülmektedir.

 

Spirometrede FEV1/VC`nin, kadınlarda beklenenin %89`unun, erkeklerde %88`inin altında olması, hava yollarında obstrüksiyon bulunduğunu gösterir. Hava yolu obstrüksiyonunun derecesi ise FEV1 ile belirlenir.

FEV1 ölçümü, hastalık gelişiminin izlenmesini de sağlar. FEV1`in yılda 50 ml`den fazla azalması, akciğer fonksiyonlarında hızlı bozulmanın göstergesidir. FEV1`in yıllık azalma hızını saptamak için, en az 4 yıllık seri ölçümlere gerek vardır.