Cinsiyet ve Sosyoekonomik Durum

Solunum sistemi ile ilgili semptomların erkeklerdeki prevalansı, sigaraya ait düzeltmelerden sonra bile kadınlardakinden daha yüksek bulunmuştur. Bunun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Düşük sosyoekonomik koşullarda yaşayanlarda akciğer fonksiyonları daha düşük bulunmakta, hastalığın morbidite ve mortalitesi artmaktadır. Bu artış bedenen çalışanlarda, büro memurlarına oranla daha fazladır. KOAH homozigot AAT eksikliği olmaksızın, bazı ailelerde daha fazla görülmektedir.