Sigara

KOAH gelişiminde en önemli risk faktörü sigara içiciliğidir. Gelişmiş ülkelerde, sigara veya diğer tütün ürünlerinin tümü KOAH gelişme riskinin %80-90`ından sorumludur. ABD`de 1980`lerde KOAH mortalitesinin yaklaşık olarak erkeklerde %85`inden, kadınlarda ise %70`inden sigara kullanmanın sorumlu olduğu bildirilmiştir. Sigara kullananların yaklaşık %50`sinde kronik bronşit gelişirken, %15-20`sinde KOAH gelişmektedir.