Risk Faktörleri

KOAH gelişiminde en önemli risk faktörleri sigara kullanma, meslek nedenli maruz kalma ve a-1 antitripsin (AAT) eksikliğidir. Bunlara ek olarak bazı risk faktörlerinin de KOAH gelişiminde rol oynayabileceği düşünülmektedir. KOAH gelişiminde rol oynadığı kesinleşmiş ve olası risk faktörleri Tablo 2`de görülmektedir. Günümüzde, KOAH`ın, bireysel genetik duyarlılık ile olumsuz çevre faktörlerinin karşılıklı etkileşimi sonucu geliştiğine inanılmaktadır.

 

 

 

Tablo 2. KOAH'ta risk faktörleri
Çevre faktörleri Konakçı ile ilgili faktörler
Sigara içimi
   Aktif sigara içimi
   Pasif sigara içimi
   Annenin sigara içimi
Mesleki karşılaşmalar
Hava kirliliği
   Dış ortam
   İç ortam
Sosyoekonomik faktörler/yoksulluk
Diyetle ilgili faktörler
   Yüksek tuzlu diyet
   Diyette antioksidan vitaminlerin azlığı
   Diyette doymamış yağ asitlerinin azlığı
Enfeksiyonlar
Alfa-1 antitripsin eksikliği
Genetik faktörler
Aile öyküsü
Etnik faktörler
Yaş
Hava yolu hiperreaktivitesi
Atopi
Düşük doğum ağırlığı
Semptomlar (aşırı mukus yapımı vb)