Sunuş

Günümüzde Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), tüm dünya ülkelerinde önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Dünya üzerindeki 600 milyon KOAH'lı hastanın her yıl 2.5 milyonu ölmekte ve bu rakamın önümüzdeki yıllarda daha da artması beklenmektedir. Uzun süre sigara içiminin ve/veya çevresel/mesleki kökenli gaz ve partiküllerin kronik inhalasyonunun yol açtığı hastalık, akciğer fonksiyonlarında %50'ye ulaşan kayıplar gelişinceye kadar ciddi hiçbir belirti vermemektedir. Bu durum, mevcut hastaların sadece %25'inin sağlık kuruluşlarınca bilinmesine yol açmaktadır. Hekimlerin, hastalığın erken tanısı ve etkin tedavisi konusunda yeterli duyarlılığa sahip olmamaları ve KOAH'lı hastaların düşük sosyokültürel koşullardaki yaşlı ve yoksul hastalar oluşu, hastalığın uzun süredir ihmal edilmesine yol açmıştır.

Mevcut sınırlı verilerle, Türkiye'de 2.5-3 milyon KOAH'lı hastanın bulunduğu tahmin edilmektedir. Sağlık Bakanlığının 1997 verilerine göre bu hastaların her yıl 127 bini hastanelere yatırılmakta ve 1460'ı hastanelerde ölmektedir. Ülkemizde sigara içme alıskanlıklarının giderek yaygınlaşması, KOAH tanısının temelini oluşturan spirometrik testlerin sağlık kuruluşlarımızda yok denecek kadar az kullanılması, hastalığın tanı ve tedavisi konusunda gözlenen ciddi yetersizlikler, KOAH'ın Türkiye açısından da ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu düşündürmektedir.

Son yıllarda KOAH'ın tanı ve tedavisi konusunda birçok ulusal ve uluslararası tanı-tedavi rehberi yayımlanmıştır. Bunların tümünde temel hedef, hastalığın erken dönemde tanısı ve etkin bir şekilde tedavi edilmesidir. Erken tanı ile hastaların sigarayı bırakmaları ve zararlı mesleki ortamdan uzaklaşmaları sağlanabilir ve böylece hastalığın ilerlemesi durdurulabilir. Etkin bir tedaviyle de hastaların semptomları, hastalığın alevlenme sıklığı azaltılabilir ve yaşam kalitesi yükseltilebilir. Toraks Derneği KOAH Çalışma Grubu, KOAH'lı hastaların izlenmesini üstlenen hekimlere bilimsel kanıtlara dayalı bir KOAH tanı-tedavi rehberi sunmaktadır. Değişik kentlerde, birinci, ikinci ve üçüncü basamak hekimleriyle tartışılan ve onların önerileriyle biçimlendirilen bu rehber, ülkemizde KOAH tanı ve tedavisinde karşılaşılan sorunların düzeltilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 Toraks Derneği
 KOAH Çalışma Grubu