Şekiller ve Tablolar

Şekiller
Şekil 1:  Astımda hava yolu patolojisi
Şekil 2:  Pefmetre kullanımı
Şekil 3:  Risk faktörleri
Şekil 4:  Bölge sistemi
Şekil 5:  İlaç kullanım teknikleri

 

Tablolar
Tablo 1:  Astım tanısı için sorulması gereken sorular
Tablo 2:  Mesleksel astıma neden olan bileşikler
Tablo 3: Astım atağına yol açan ilaçlar
Tablo 4: Astımda risk faktörlerini değerlendiren    sorular
Tablo 5: İnhale steroidler ve dozları
Tablo 6: Teofilin emilimini etkileyen faktörler
Tablo 7: Kronik astımda basamak tedavisi
Tablo 8: Astım ataklarının şiddetinin sınıflandırılması
Tablo 9: Ağır astım ataklarının tedavisinde kullanılan   ilaçların dozu
Tablo 10: Atak tedavisi
Tablo 11: Taburcu olurken yapılacak işlemler
Tablo 12: İzlem sırasında rutin klinik değerlendirme
Tablo 13: Ülkemizde bulunan ilaçlar