İnhaler Kullanma Beceri Formları

İNHALER KULLANMA BECERİ FORMU

Adı Soyadı:..................................       Tarih:...........................

ÖLÇÜLÜ DOZ İNHALER

( )  1. Ağız kısmındaki kapağı çıkarın.
( )  2. İnhaleri çalkalayın.
( )  3. İnhaleri dik tutun.
( )  4. Başınızı dik tutun ve inhaleri aynı düzeye getirin.
( )  5. Nefes verin.
( )  6. Ağız parçasını dudakların arasına yerleştirin.
( )  7. Nefes almaya başlayın ve madeni tüpü aşağı bastırın.
( )  8. Yavaş ve derin nefes almaya devam edin.
( )  9. Nefesi 5-10 saniye tutun.
( )  10. Nefes verin, ikinci dozdan önce 20-30 sn. bekleyin.
( )  11. İkinci dozdan önce tekrar inhaleri çalkalayın.
( )  12. Kullandıktan sonra kapağını kapatın.

BECERİ SKORU:

İNHALER KULLANMA BECERİ FORMU

Adı Soyadı:..................................       Tarih:...........................

HAZNE + ÖLÇÜLÜ DOZ İNHALER

( )  1. ÖDİ kapağını çıkartın ve ara parçayı takın.
( )  2. ÖDİ ve ara parçayı beraber çalkalayın.
( )  3. Başınızı dik tutun, aletle aynı düzeye getirin.
( )  4. Ağız parçasını dudaklarınızın arasına alın.
( )  5. Nefes verin.
( )  6. Madeni tüpü aşağı bastırın.
( )  7. Yavaş ve derin nefes alın.
( )  8. Nefes sesini duyun, ıslık sesi çıkmamalı.
( )  9. On saniye nefes tutun.
( )  10. Yirmi-otuz saniye bekleyin.
( )  11. İkinci alımdan önce tekrar çalkalayın.

BECERİ SKORU:

İNHALER KULLANMA BECERİ FORMU

Adı Soyadı:..................................       Tarih:...........................

TURBUHALER

( )   1. Turbuhaler`in kapağını çıkartın.
( )   2. Turbuhaler`i dik tutun.
( )   3. Alt tabanı saat yönüne ve sonra tersi yöne çevirin, çıt sesini duyun.
( )   4. Nefes verin.
( )   5. Ağız parçasını dudakların arasına alın.
( )   6. Kuvvetli ve derin bir nefes çekin.
( )   7. Nefesi vermeden turbuhaleri ağızdan çekin.
( )   8. Nefesi 5-10 saniye tutun.
( )  9. Nefes verin, ikinci inhalasyondan önce 20-30 saniye bekleyin.
( )  10. Turbuhaler`i dik tutun.
( )  11. Tabanı tekrar çevirin ikinci inhalasyona hazırlayın.

BECERİ SKORU:

İNHALER KULLANMA BECERİ FORMU

Adı Soyadı:..................................       Tarih:...........................

DİSKUS

( )   1. Diskus kapağını çıkarın.
( )   2. Mandalı geri çekip kapsülü delin.
( )   3. Diskusu yatay pozisyonda tutun.
( )   4. Nefes verin.
( )   5. Ağız parçasını dudaklar arasına alın
( )   6. Derin ve kuvvetli nefes alın.
( )   7. Nefesi vermeden inhaleri ağızdan çekin.
( )   8. Beş-on saniye nefes tutun.
( )   9. Nefesi verin ve ikinciden önce 20-30 saniye bekleyin.
( )  10. İkinci uygulamadan önce yeniden mandalı çekerek kapsülü kullanıma hazır hale getirin.
( )  11. Diskusu yatay pozisyonda tutun.

BECERİ SKORU:

İNHALER KULLANMA BECERİ FORMU

Adı Soyadı:..................................       Tarih:...........................

AEROLİZER

( )   1. Kapağı çevirip çıkarın.
( )   2. İnhalerin tabanını tutup ağızlığı döndürerek açın.
( )   3. Kapsül, ambalajından çıkarılırak içindeki kapsül şeklindeki boşluğa         yerleştirilir.
( )   4. Ağızlık kapalı duruma gelinceye kadar aksi yönde döndürülür.
( )   5. İnhaler dik tutularak, iki yönteki mavi düğmelere basılır ve bırakılır.
( )   6. Nefes dışarı verilir.
( )   7. İnhaler yatay olarak ağza alınır. Hızla ve derin nefes alınır.

BECERİ SKORU: