Ülkemizde Bulunan İlaçlar

Piyasa Adları  

 

1) İnhale steroidler
Beklometazon dipropiyonat
Becotide Inhaler (ÖDİ)  
Becloforte Inhaler (ÖDİ) 
Filair Inhaler (ÖDİ)  
Becodisk Diskhaler  

Budesonid
Pulmicort Inhaler   
Pulmicort Turbuhaler  
Pulmicort Nebules  

Flutikazon propiyonat
Brethale Inhaler  
Flixotide Inhaler  
Flixotide Discus  
Brethal Discus  

2) Sistemik Steroidler
Metilprednizolon
Urbason Tablet  
Urbason Retard  
Prednol Tablet  
Metikort Tablet  
Prednol L-Ampul  

Prednizolon
Codelton Tablet  
Deltacortril Tablet  
Neocorten Tablet  

Deflazakort
Flantadin Tablet  

3) Sodyum Kromoglikat
İntal İnhaler Sprey  
İntal Nebulizasyon Solüsyonu 
   
Kromolin İnhalasyon Kapsülü 
   


4) Nedokromil Sodyum
Tilade Mint Aerosol  


5) Beta-2 Agonistler
Kısa Etkililer
Terbutalin
Bricanyl İnhaler  
Bricanyl Turbuhaler  
Bricanyl Tablet 

Bricanyl ½urup  
(Ekspektoran katkılı)

Salbutamol
Ventolin İnhaler 
Ventolin Diskhaler 
Ventolin Nebules 
Ventolin Tablet 
Ventolin ½urup 
Salbutol İnhalasyon Aerosolü 
Salbutol Tablet 
Salbutol Forte ½urup 

Uzun Etkililer
Salmeterol
Astmerole İnhaler 
 
Astmerole Maxihaler 
Serevent İnhaler 
 
Serevent Discus 

Formoterol
Foradil İnhaler 
Oxis Turbuhaler 
Foradil İnhalasyon Kapsül 

Salbutamol
Salbutam SR Kapsül 
 
Volmax Tablet 
 

Terbutalin
Bricanyl Durules Tablet 

6) Teofilinler
Oral Uzun Etkili Preparatlar
Talotrene Kapsül 
Teokap SR Kapsül 
Theodur Tablet 
Xanthium Kapsül (24 saat etkili) 
Bronkolin Retard tabl. 

İV Enjeksiyon
Aminokardiol veya Carena Ampul:
Teofilin 
+ Etilendiamin 

Teobag (İnfüzyon için
hazır serum içinde)
Teofilin 

7) Antilökotrienler
Zafirlukast
Accolate 
 
Montelukast 
Singulair

Birim Doz

 

50 µg  
250 µg/puf
250 µg/puf
200 µg/kapsül


50 µg veya 200 µg/puf
100 µg veya 200 µg veya 400 µg
0.250-0.500 mg/ml


125 µg/puf
50 µg veya 125 µg/puf
100, 250 µg
250 µg

 

16 mg
8 mg
4/16 mg
4/16 mg
20 mg/40 mg/250 mg


5 mg
5 mg
5 mg


6/30 mg


1 veya 5 mg/puf 
1 mg  
  
20 mg/kapsül 
  

 

2 mg/puf  
  

 


250 µg/puf
500 µg
2.5 mg/tablet

1.5 mg/ölçek

 

100 µg/doz
200 µg
2.5 mg/2.5 ml
2 ve 4 mg
2 mg/5 ml
100 µg/puf
2 mg/tablet
4 mg/ölçek

 

25 µg/puf 
 
50 µg 
25 µg/puf 
 
50 µg/kapsül 


12 µg/puf 
4.5 veya 9 µg 
24 µg/kapsül 


4 veya 8 mg 
 
4 veya 8 mg 
 


5 mg 

 

200-350 mg 
100-200-300 mg 
100-200-300 mg 
200 mg 
300 mg 

 

200 mg
40 mg

 

200 mg

 

20 mg tablet 
 
 
10 mg tablet (erişkin)
5 mg çiğneme tableti
 

Kullanım Dozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4x5 mg (Erişkin)
4x1 Ampul (Çocuk)
4x1 Ampul (Erişkin)
4x1 (Çocuk)
4x1 (Erişkin)

 

4x1 veya 2 puf (Çocuk)
4x2 puf (Erişkin)
2x2 puf (Erişkin)

 

 

 

 

 

 

 
2x2 puf (Erişkin)
2x1-2 puf (Çocuk)
2x1 (Erişkin, Çocuk)
2x2 (Erişkin)
2x1-2 (Çocuk)
2x1 (Erişkin, Çocuk)


2x1 puf (Erişkin, Çocuk)
2x1 puf (Erişkin, Çocuk)
2x1 puf (Erişkin, Çocuk)


2x1 (4 mg)
(Erişkin, Çocuk)
2x1 (4 mg)
(Erişkin, Çocuk)


2x1 (Erişkin, Çocuk)

 

1-2x1
1-2x1
1-2x1
1x1, 1x2
2x1

 

 

 

 

 


2x1 erişkin ve 12 yaş üstü
çocuk (yemekten 1 saat
önce veya 2 saat sonra)
1x1 (Erişkin)
1x1 (Çocuk)