İmmünoterapi

Günümüzde astım tedavisinin temelini korunma ve ilaç tedavisi oluşturmaktadır. Ancak etkinliği tartışmalı bir tedavi yöntemi olan immünoterapi uygulanması düşünüldüğünde:

1. Astım semptomlarına primer bir alerjenin yol açtığı anamnez, deri testi ve/veya in vitro test ile kanıtlanmış olmalıdır.
2. FEV1 tedavi altında %70`in altında olan hastalar immünoterapiye alınmamalıdır.

İmmünoterapi (IT) Uygulama Koşulları

  • 5 yaşından küçük hastalarda uygulanmamalı, anafilaksi ve şoka karşı önlemlerin alınmış olduğu merkezlerde ve alerji uzmanı denetiminde uygulanmalı

  • Standart solüsyonlar kullanılmalı

  • Ekstrelerin adı, konsantrasyonu ve ait olduğu hastanın adı-soyadı şişe üzerine yazılı olmalı

  • Hastaya anafilaksi riski açıklanmalı ve yazılı onayı alınmalı

  • 12 ay sonra olumlu etki saptanmazsa IT kesilmeli

  • Gebelikte immünoterapiye başlanmamalı, başlanmışsa doz artırımına gidilmemelidir.

Otoimmün hastalıklar, hipertansiyon, psikolojik sorunu olan ve uyumsuz hastalarda immünoterapi kontrendikedir.