Cerrahi ve Astım

Astımlı hastalar cerrahi uygulamalardan 2-4 hafta önce değerlendirilerek tedavi dozlarında ayarlama yapılmalıdır. FEV1 değeri beklenenin %80`inin altında olan hastalarda ve önceden ağır atak öyküsü varsa cerrahi öncesinde kısa süreli 3-6 gün oral steroid kürü yapılmalıdır. Bu kürde 0.5 mg/kg oral prednizolon verilebilir. Bu kür cerrahi sonrası 1. günde sonlandırılır. Son 6 ayda ağır astım nedeniyle sistemik steroid kullanan hastalar ve cerrahinin hemen öncesinde FEV1 değerleri %80`in altında bulunan hastalarda cerrahinin uygulandığı gün 3 kez 40 mg İV prednizolon verilir ve cerrahiden 24 saat sonra kesilir. Cerrahi sonrasında uzun süre sürdürülen yüksek doz steroid tedavisinin genel immünosüpresyon yaratacağı ve yara iyileşmesinde gecikmeye yol açacağı unutulmamalıdır.