Hamilelik

Yapılan retrospektif araştırmalarda astımda tedavi görmeyen hamilelerin %50`sinde değişiklik olmazken, %25`inde iyileşme, %25`inde ise olumsuz etkilenme saptanmıştır.

Astım semptomlarının hamilelerde tedavi edilmemesi fötal hipoksi, düşük, erken doğum, perinatal mortalite ve düşük doğum ağırlığına yol açabilir. Bu nedenle hamilelerde de genel ilkelere uyularak astımın tam olarak tedavisi çok büyük önem taşır. Hamilelikte kullanılabilecek B Grubu ilaçlar şunlardır. Beklometazon Sodyum kromoglikat Nedokromil sodyum Beta-2 agonistler

Yenidoğanlarda taşikardi, hipoglisemi ve tremora yol açabilirler. Fakat bu yan etkiler reversibldir ve herhangi bir kontrendikasyon oluşturmamaktadır.

Teofilin
Serum düzeyi 12 mg/l`yi geçmemelidir.

Prednizolon
Bronkodilatatörler ve yüksek doz inhale steroidlerle kontrol altına alınmayan astımda ve akut ataklarda endikedir. 40 mg günde iki veya tek doz olarak verilebilir. 3-7 gün bu dozda kullanıldıktan sonra azaltılarak kesilir.

Hamilelikte verilmemesi gereken ilaçlar: Bromfeniramin, epinefrin, adrenalin, alfaadrenerjik ilaçlar, dekonjestanlar, tetrasiklin, sülfonamid ve siprofloksasin türü antibiyotikler, canlı virüs aşıları, immünoterapi başlanması veya doz artırımı, iyot tedavisi.