Sevk Zinciri

1. Bronş astımı olgularının tanısı anamnez ve fizik muayene ile pratisyen hekimler, işyeri hekimleri, aile hekimleri, dahiliye, pediyatri, alerji veya göğüs hastalıkları uzmanları tarafından konulur.

2. Hafif ve orta şiddetteki olgular yukarıda belirtilen hekimler tarafından tedavi edilir.

3. Aşağıdaki hastalar ilgili uzmana sevk edilirler. Tanı güçlüğü çekilen hastalar Tedaviye tam yanıt vermeyen hastalar Erişkin hastalarda 4. basamak tedavisi gerektiren, 3 yaşın altındaki hastalarda 2. veya 3. basamak tedavisi gerektiren olgular Hayat tehdit edici ataklar geçiren hastaları.