İzlem

Tanı ve ilk değerlendirmeden sonra hafif olgularda 3-6 ayda bir, orta-ağır astım olgularında daha sık aralıklarla kontroller yapılır.

İzlemde değerlendirilecek bulgular şunlardır:

Semptomlar

Son 4 hafta içinde Kaç defa gündüz öksürük, hırıltı, nefes darlığı veya göğüste sıkışma sorunları oldu? Kaç defa uykudan uyandıran gece belirtileri oldu? Son günlerde kaç kez kısa etkili beta-2 agonist kullandı? Belirtiler kısa etkili beta-2 agonist inhalasyonundan sonra 15 dakika içinde düzeldi mi?

Yaşam Kalitesi

  • Egzersiz (ve çocuklarda oyun) sırasında ve sonrasında yakınmalar oldu mu?

  • Yakınmalar kaç gün işe veya okula gitmeye engel oldu?

  • Astım atakları nedeniyle hangi aktivitelerden geri kaldı?

Fizik Muayene Bulguları

Solunum Fonksiyonları

Spirometre

Sadece büyük hastanelerce izlenen hastalarda tedavinin en başında veya daha sonra gerektiğinde uygulanır.

PEF Ölçümleri

Rutin kontrollerde PEF ölçümleri yeterlidir.
İlaç Yan Etkileri Sorulmalı

  • Kramplar, tremor, taşikardi, ağızda moniliazis, ses kısıklığı

Eğitim

  • İlaç kullanım teknikleri: Hasta yaparak göstermelidir.

  • Alerjen ve diğer risk faktörlerinden korunma yöntemleri uygulanıyor mu?

  • Akut atak tedavi planı: Hasta akut atak sırasında ne yapacağını ve nereye başvuracağını biliyor mu?

  • Semptomlar ve PEF takibiyle tedavi planı konusunda yeterli bilgiye sahip mi?

Hangi Hastalar Evde PEF Takibi Yapmalı?

  • Orta-ağır derecede astımı olan hastaların stabil seyrettikleri sürece ayda bir kez, semptomları arttığında düzenli olarak sabah ve akşam PEF değerlerini ölçmeleri önerilir.

  • Ağır atak geçirme anamnezi olan hastaların ataklar sırasında PEF kullanması önerilir.

Tablo 12. İzlem sırasında rutin klinik değerlendirme sorularından örnekler


Bulgu ve Belirtilerin İzlenmesi
(Genel Değerlendirme)"Son görüşmeden beri astımınız iyileşti mi; kötüleşti mi? (Son günlerin değerlendirilmesi)""Son 4 hafta içinde kaç gün:
* Gündüz öksürük,wheezing, nefes darlığı ya da göğsünüzde sıkışma oldu?"
*Gece uykunuzdan öksürük ve diğer astım belirtileri ile uyandınız mı?"
*Sabah sizi uyandıran astım belirtileri, kısa etkili beta-2 agonist kullnadığınız zaman 15 dakika içinde düzeldi mi?"
* Egzersiz ya da oyun sırasında şikayetleriniz oldu mu?

Solunum Fonksiyonlarının izlenmesi
solunum fonksiyonları
* Son görüşeden beri en yüksek ve en düşük PEF değerleriniz nelerdir?"
* Son görüşmeden beri PEF değerleriniz.......ml/dakikanın (hastanın en yüksek değerinin % 80'i) altına indi mi?"
*Böyle olduğunda nae yaptınız?"
PEF izleme yöntemi
* PEF ile nasıl ölçüm yaptığınızı bana gösterir misiniz?
*Genellikle ne zaman pefmetre ile ölçüm yaparsınız?

Yaşam Kalitesinin İzlenmesi*"Son görüşmeden beri astımınız kaç gün:
*İşe ya da okula gitmenize engel oldu?"
*Hareketlerinizi/aktivitenizi kısıtladı?"
*Çocuğunuzun astımı nedeniyle kaç kez programınızı değiştirdiniz?"

Atak Öyküsünün İzlenmesi
"Son görüşmeden beri astım belirtileriniz şiddetlendi mi?Kriz/nöbet geçirdiniz mi?"
Evet ise "Semptomları kontrol altına almak için ne yaptınız?

İlaç Tedavisinin İzlenmesi
İlaçlar
"Hangi ilaçları kullanıyorsunuz?"
"İlaçlarınızı hangi sıklıkla kullanıyorsunuz?Her seferinde ne kadar kullanıyorsunuz?"
"Herhangi bir sebepten ötürü ialçlarınız kestiniz veya atladınız mı?"
"Reçete yazdırırken bir sorununuz oldu mu?"
"İlaçları teminde bir sorununuz oldu mu?"
"Her gün kısa etkili beta-agonistinizden kaç puf kullanıyorsunuz?"
"Geçen ay kaç tane inhaler (kısa etkili beta-2-agonist ismi belirttiniz) kullandınız?"
Başka ilaç ya da tedaviler denediniz mi?"

Yan etkiler
"Astım ilaçlarınız herhangi bir sıkıntıya yol açtı mı?"
*Titreme, sinirlilik, ağızda kötü bir tat, boğaz ağrısı, öksürük, mide şikayetleri

İnhaler Kullanma Yöntemi
"İnhaler nasıl kullandığınızı gösterir misiniz?"