Antikolinerjikler

Etki Mekanizmaları

Bronş mukozasında muskarinik reseptörleri (M2 ve M3) bloke ederek etkili olurlar. Beta blokerler, SO2 gazı ve diğer iritanlar, gastroözofageal reflü nedeniyle oluşan bronkospazmı bloke ederler. Mukus bezleri sekresyonunu inhibe ederek salgı miktarını azaltır, fakat mukusun yapışkanlığını artırmazlar.

Endikasyonları

Ciddi bronkospazmda ve ağır kronik astım tedavisinde beta agonistlere ek olarak veya beta-2 agonistlerin yan etkiler nedeniyle kullanılamadığı hasta grubunda alternatif olarak kullanılır. Beta blokerlerin neden olduğu astım atağında ilk tercih edilen ilaçtır. Taşikardi ve aritmi yapıcı etkileri betamimetiklere göre daha azdır.