Beta-2 Agonistler

İnhaler ve oral (şurup, tablet) formları vardır. Yan etkilerinin düşük olması ve etkisinin hemen başlaması nedeniyle inhaler formları kesin tercih nedenidir. İnhale kısa etkili beta-2-agonistlerin etkisi birkaç dakika içinde başlar, 15-30 dakika sonra maksimuma çıkar, 4-6 saat sürer. Uzun süreli ve tek başına kısa etkili beta-2 agonist kullanımının antiinflamatuar tedavi başlanmasında gecikmelere neden olduğu ve astımın kontrolünü güçleştirdiği gösterilmiştir. Bu nedenle kısa süreli inhale beta 2 agonistlerin ihtiyaca göre sadece semptom sırasında kullanılması önerilmektedir. Haftada 2 kezden fazla kısa etkili beta-2 agonist ihtiyacı olduğunda tedavinin yeniden düzenlenmesi ve antiinflamatuar ilaç eklenmesi veya dozunun artırılması gerekir.

Endikasyonları

  • Akut ataklarda ya da semptomatik hastalarda semptomların çok kısa süre içinde giderilmesi amacıyla kullanılırlar.

  • Ayrıca egzersizden önce eforla gelişen bronkospazmı kontrol amacıyla da kullanılırlar.

Doz

Egzersizden 5 dakika önce veya semptomların başlaması halinde,

İnhaler (ÖDİ) 2 puf (Erişkin)
(Çocuk Dozu 2 puf)

Diskus, Diskhaler veya 1-2 (Erişkin)

Turbuhaler (Çocuk Dozu 1 kapsül)

Nebülizatör Solüsyon

Erişkinde: 2.5 mg salbutamol 2.5 ml içinde (5 mg`a kadar 1 defada verilebilir). Çocuk Dozu: 0.15 mg/kg, en az 1.25 mg, en fazla 2.5 mg olmak üzere 2-3 ml %0.9`luk NaCl içinde semptomların ağırlığına göre 10 dakika ila 6 saatlik arayla veya sürekli olarak da uygulanabilir. Bu durumda elektrolit takibi gereklidir.

Uzun Etkili Beta-2 Agonistler

Endikasyonları

Sadece astımın uzun süreli tedavisinde antiinflamatuar ilaçlara (inhale veya oral steroid) ek olarak daha iyi semptom kontrolü sağlamak amacıyla kullanılırlar. Orta doz inhale steroidlerle semptomları kontrol edilemeyen hastalarda inhale steroid dozunu artırmak yerine, tedaviye uzun etkili beta-2-agonistlerin eklenmesi ile daha iyi astım kontrolü sağlandığı bildirilmektedir.

Etkileri 12 saat süreyle devam eder. Bu nedenle özellikle gece boyunca bronkodilatasyon sağlamak amacıyla kullanılırlar. İnhalasyon ve oral formları vardır. İnhalasyon formları yan etkilerinin azlığı nedeniyle tercih edilirler.