Gastroözofageal Reflü (GÖR)

Yemeklerden sonra, özellikle yatınca ortaya çıkan sternum arkasında yanma hissi, geğirme, ağıza acı su gelmesi gibi yakınmaları olan hastada bunlara bağlı kuru öksürük ve/veya nefes darlığı ortaya çıkıyorsa gastroözefageal reflü akla gelmelidir.

Tanı özofagus asiditesi izlenerek astım semptomları ile özofagus pH`sı arasında eşzamanlı ilişkinin gösterilmesi ile konur.

GÖR saptandığı taktirde hastanın alacağı önlemler şunlardır:

  • Yemek az miktarda ve sık olarak yenilmelidir.

  • Yemekler arasında, özellikle yatmadan önce içecek ve yiyecekten kaçınmalıdır.

  • Yağlı yiyeceklerden, alkol, teofilin ve oral betamimetiklerden kaçınılmalıdır.

  • Mümkün olduğunca baş ve sırt yükseltilerek uyunmalıdır. Alçak yastıkta tam yatar pozisyondan kaçınılmalıdır.

  • Mide asitini azaltıcı medikal tedavi uygulanabilir.

Son yapılan araştırmalar hafif derecedeki GÖR`ün astım üzerinde sanıldığı kadar önemi olmadığını göstermiştir.