İlaçlara Bağlı Astım

Astımı ortaya çıkaran veya şiddetini artıran ilaçlar şunlardır:

 • Aspirin ve diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar: Bu ilaçlara intolerans, erişkin astımlıların yaklaşık %10`unda görülür. Çocuklarda nadirdir.

 • Betablokerler

 • Parasempatomimetik ilaçlar

 • ACE-inhibitörleri

Analjezik intoleransı astımlılar için çok önemlidir. İntolerans öyküsü olan astımlılarda güvenilir analjezik seçimi için gereken testler göğüs veya alerji kliniklerinde yapılır. Analjezik kullanımına başladıktan sonra geçen süre içinde de intolerans gelişebileceği ve testlerin tekrarlanması gerekebileceği unutulmamalıdır.

Astımlılar Tarafından Genelde Tolere Edilebilen İlaçla

Aşağıdaki ilaçlar yukarıdaki gruba göre daha iyi tolere edilebilmelerine karşın tam güvenli değildir. İmkan olduğu takdirde bu ilaçlar bir göğüs veya alerji kliniğinde test edildikten sonra önerilmelidir.

 • Sodyum salisilat

 • Kolin salisilat

 • Kolin magnezyum trisalisilat

 • Salisilamid

 • Dekstroproksofen

 • Azapropazon

 • Benzidamin

 • Klorokin

 • Parasetamol

 • Nimesulid

 • Meloksikam

 • Narkotik analjezikler (kodein, morfin ve türevleri)