Kronik Üst Solunum Yolu Hastalıkları

Alerjik Rinit ve Sinüzit:

Alerjik riniti izleyerek astım gelişebileceği gibi birçok hastada rinit ve sinüzit bulguları, astıma eşlik edebilir.

Tipik semptomlar burun tıkanıklığı, burun akıntısı, genizde ve damakta kaşıntı, geniz akıntısı ve hapşırık nöbetleridir. Nazal sürüntüde eozinofili bulunur. Sinüzit etiyolojisinde ise, üst solunum yolu enfeksiyonları, alerjik rinit, nazal polipler yer almaktadır. Paranazal sinüs grafisi ve daha nadir bilgisayarlı tomografi ile tanı konulabilir.

Tablo 3. Astım atağına yol açan ilaçlar

 

1. Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ):

Salisilatlar, Aspirin, Asetik asitler, İndometasin,
Asemetasin, Sulindak,
Diflunisal, Tolmetin,
Aril alifatik asitler,
Naproksen, Diklofenak,
Fenoprofen, İbuprofen,
Ketaprofen, Flurbiprofen,
Enolik asitler, Piroksikam,
Tenoksikam, Mefenamik asit,
Ketorolak, Trometamol,
Tramadol, Silofenamik asit,
Aminopirin, Noramidopirin,
Sülfinpirazon, Fenilbutazon,
Metamizol ve diğerleri

2. Betablokerler

3. Parasempatomimetikler

4. Anjiyotensin Konverting
Enzim İnhibitörleri

5. Nöromüsküler Blokerler

6. Radyolojide kullanılan kontrast ilaçlar

7. Siklofosfamid

Kronik Rinosinüzit ve Nazal Polipler:

Genellikle aspirin ve diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçlarla tetiklenen astıma eşlik eder. Tanı kulak-burun-boğaz muayenesi ile konur.

Alerjik rinit, sinüzit ve nazal poliplerde topikal nazal steroidler uygulanır. Gerekli olduğunda kısa süreli nazal dekonjestan tedaviye eklenir. Sinüzitte antibiyotikler sekonder enfeksiyonlar için gerekli olabilir. Topikal veya oral steroidlerden yarar görmeyen nazal poliplerde cerrahi tedavi gündeme gelebilir. Sistemik antihistaminik ve dekonjestan tedavinin bazı astımlıların semptomlarını artırabileceği unutulmamalıdır.