Risk Faktörleri Tanısı ve Önlemler

Astım gelişmesinde rol oynayan risk faktörleri predispozan, nedensel, yardımcı ve tetikleyici faktörler başlıkları altında incelenecektir (Şekil 3).

 

 

Şekil 3. Astım gelişmesinde rol oynayan risk faktörleri

1. Predispozan faktörler: Hastalığa yatkınlığı artıran genetik faktörlerdir.

2. Nedensel faktörler: Hastalığın ortaya çıkmasında primer olarak rol oynayan faktörlerdir.

3. Yardımcı faktörler: Nedensel etkenlerle karşılaşan kişilerde sensitizasyonu kolaylaştıran ve astımın ortaya çıkmasında yardımcı rol oynayan faktörlerdir.

4. Tetikleyici faktörler: Hava yolu inflamasyonu yerleşmiş astımlı hastalarda akut ataklara neden olan faktörlerdir.

Tedavide, bu faktörlerin eliminasyonu temel ilkelerden biri olduğundan astım tanısından sonra mutlaka anamnez ve tanı yöntemleriyle risk faktörlerinin saptanmasına yönelinmelidir.