Tanıda Zorluklar

Çocukluk Döneminde Astım

 

Çocuklardaki astım, özellikle tanı açısından güç bir problem olarak ortaya çıkabilir, çünkü epizodik öksürük ve hırıltı özellikle 3 yaşın altındaki çocuklarda sık karşılaşılan semptomlardır. Çocuk ne kadar küçükse, tekrarlayan hırıltı etiyolojisinde kistik fibrozis, gastroözefageal reflü, primer silier diskinezi sendromu, intratorasik hava yollarının daralmasına neden olan konjenital malformasyonlar, alfa 1 antitripsin eksikliği, bronşiyolit, boğmaca, tüberküloz, bronkopulmoner displazi, trakeoözofageal fistül, trakeomalazi, kalp hastalıkları, immün yetersizlik, yabancı cisim aspirasyonu gibi diğer birçok hastalığın düşünülmesi gerekir. Küçük çocuklarda hışıltılı solunum etiyolojisinin saptanmasında akciğer grafisi önemli bir tanı yöntemidir.

Bebeklikte iki genel hışıltı tipi bulunmaktadır. Bunlar: (1) Atopi bulgusu olmaksızın, akut viral solunum enfeksiyonu ile ilişkili tekrarlayan hışıltı epizodları ve (2) Atopi zemininde gelişen, ailede astım ve alerjik hastalık öyküsü olan, bebeklik döneminde başlayan, ancak okul çağında ve daha sonraki dönemlerde de devam eden hışıltı epizodları.

Astım tanısında şu anamnez bulgularının birkaçının birlikte bulunması gereklidir:

1. Bir yaşından sonra da devam eden wheezing ve eşlik eden dispne
2. Bir yıl içinde üç defadan fazla gözlenen wheezing
3. Şiddetli wheezing ve dispne atağı
4. Öksürüğün uzamış olması, özellikle fiziksel aktivite ile ortaya çıkması ve uykuyu bölmesi
5. Çocuğun kendisinde ve ailesinde atopi varlığı
6. Astım tedavisine 2 hafta içinde semptomatik ve objektif yanıt alınması

Yaşlılarda Astım

Astım gençlerde olduğu gibi yaşlılarda da oldukça sık görülen bir hastalıktır. Uzun süreli sigara içimi ve işyerinde iritan ve alerjen maddelere maruz kalma gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Bronşit, amfizem (KOAH), kalp yetersizliği gibi hastalıklar dışlanmalıdır.

Bronkodilatatör inhalasyonundan sonra veya antiinflamatuar ilaç tedavisine yanıt olarak PEF`te %15 veya daha fazla düzelme, astım tanısı lehinedir. Ancak, yaşlı hastalarda iyi bir PEF testi elde edilmesi güç olabilir. Yaşı ne olursa olsun, hastanın sigarayı bırakmaya ikna edilmesi her zaman önemlidir.