Ayırıcı Tanı

Akut Bronşit ve Bronşiyolitler

Virüs, mikoplazma pnömonia, hemofilus influenza etkenlerinin neden olduğu akut bronşitler alt hava yollarını tutarak öksürük ve hırıltılı solunuma yol açar. Semptomlar akut evreden sonra hafiflemekle beraber 3 aya kadar devam edebilir. Yakınmaların 1 yıl içinde sadece 1-2 kez olması ile astımdan ayrılır.

Kronik Sinüzit, Postnazal Akıntı, Gastroözofageal Reflü, Anjiyotensin Konverting Enzim Blokerleri ile Oluşan Öksürükler

Astım ile beraber veya ayrı olarak bulunabilen bu patolojiler tekrarlayıcı öksürük semptomu nedeniyle, öksürükle seyreden astım türü ile karışabilirler. Ayrıntılı bir anamnez, spirometre, PEF takibi, erken ve geç reversibilite testleri, balgam ve nazal sürüntüde eozinofili ile ayırıcı tanı yapılır.

Lokal Hava Yolu Obstrüksiyonları

Vokal kord disfonksiyonu, vokal kord paralizisi, larenks, trakea ve ana karinada bronş tümörleri, lenfoma, yabancı cisimler, larenks disfonksiyonu, bronkopulmoner displazi, bronş tüberkülozu astıma benzer semptomlara yol açar. Yakınmaların kalıcı ve ilerleyici oluşu ve tedaviyle reversibilite göstermemesi nedeniyle astımdan ayrılır. Bu hastalıklardan şüphelenildiğinde bilgisayarlı tomografi ve bronkoskopi endikasyonu doğar.

Yaygın Hava Yolu Obstrüksiyonu

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), bronşektazi, obliteratif bronşiolit, kistik fibrozis, reaktif havayolu disfonksiyon sendromu (RADS) Özellikle yaşlı, sigara içen hastalarda KOAH astımla karışabilir. Steroid ve betamimetikleri içeren deneme tedavisine verilen dramatik yanıt (geç reversibilite) ve pefmetre takibi astım lehine kabul edilir.