Diğer İncelemeler

PA Akciğer Grafisi:

Her hastanın ilk muayenesinde diğer hastalıkları ekarte etmek, ağır ve orta ataklarda pnömoni, pnömotoraks yönünden değerlendirmek amacıyla PA akciğer grafisi çekilmelidir. Genellikle normal olup, ataklarda hiperinflasyon bulguları vardır. Hastanın düzenli kontrollerinde rutin grafi çekimi gerekmez.

Eozinofili

Kanda eozinofili, periferik kandaki lökositlerin %10`dan fazlasının eozinofillerden oluşması, veya 1 mm3 kanda eozinofil mutlak sayısının 300`den fazla olmasıdır. Astım için spesifik değildir. Balgamda ve nazal sekresyon yaymasında eozinofil bulunması astımı destekleyici bir bulgudur. Kanda, balgamda ve nazal sekresyonda eozinofil bakılması tanı ve izlem için rutin kullanılan bir test değildir.