Experimental Studies in Pulmonary Medicine – Mini Symposium - Öner Dikensoy
Sunan: Öner Dikensoy / Sunum tarihi: 28 Nisan 2007 Cumartesi


Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi
MİNİ SEMPOZYUMLAR > MS 16 - Akciğerde Deneysel ve Genetik Çalışmalar

Experimental Studies in Pulmonary Medicine – Mini SymposiumVideoları sadece Türk Toraks Derneği üyeleri görebilmektedir.
Lütfen giriş yapınız:
Kayıtlı e-postanız
T.C. Kimlik No
 

Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Öner Dikensoy
Akciğer Hastalıklarında Deneysel Çalışmalar – Mini Sempozyum
Ersin Şükrü Erden
Ratlarda Bleomisin İle Oluşturulan Akciğer Fibrozisinde Erdosteinin İnflamasyon Ve Fibrozis Üzerine Etkileri
Ersin Şükrü Erden
Effects Of Erdosteine On Inflammation And Fibrosis In Rats With Pulmonary Fibrosis Induced By Bleomycin
Abdurrahman Şenyiğit
SLC34A2 Gen Mutasyonları Pulmoner Alveoler Mikrolitiazis Ve Muhtemelen Testiküler Mikrolitiazis’in Sebebidir
Abdurrahman Şenyiğit
Mutations in SLC34A2 Cause Pulmonary Alveolar Microlithiasis and Are Possibly Associated with Testicular Microlithiasis
Rezan Demiralay
Sepsis Sonrası Erdostein Ve Asetilsistein Tedavisinin Pulmoner Epitel Hücrelerde Apopitotik Ve Antiapopitotik Göstergeler Üzerine Etkileri
Rezan Demiralay
The Effects Of Posttreatment By Erdosteine And N-Acetylcysteine On Apoptotic And Antiapoptotic Markers In Pulmonary Epithelial Cells