Plevral Efüzyonlarda VEGF Ayırıcı Tanıda Rol Alabilir mi ? - Şenay Demirtaş
Sunan: Şenay Demirtaş / Sunum tarihi: 28 Nisan 2007 Cumartesi


Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi
MİNİ SEMPOZYUMLAR > Mini Sempozyum 12 - Plevral Effüzyonlarda Tanı

Plevral Efüzyonlarda VEGF Ayırıcı Tanıda Rol Alabilir mi ?Videoları sadece Türk Toraks Derneği üyeleri görebilmektedir.
Lütfen giriş yapınız:
Kayıtlı e-postanız
T.C. Kimlik No
 

Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Füsun Eyüboğlu
Farklı Tanı Yöntemlerinin Plevral Patolojilerin Tanısındaki Yeri
Özlem Özgönen
Malign Plevral Sıvı ve Tüberküloz Plörezi Ayırıcı Tanısında T Helper 1 ve T Helper 2 Sitokinlerden IFN-γ, IL-12, IL-18 ve IL-10’un Tanısal Değeri
Özlem Özgönen
The Diagnostic Value of Th1 and Th2 Cytokines Named IFN-γ, IL-12, IL-18 and IL-10 in Distinguishing of Malignant and Tuberculous Pleurisy
Şenay Demirtaş
Can VEGF be Used in Differential Diagnosis of Pleural Effusions ?
Alpay Örki
Plevral Lezyonların Değerlendirilmesinde PET’ in Tanısal Değeri: 61 Olguluk Seri
Alpay Örki
The Role of FDG-PET for Differentiating Between Malign and Benign Pleural Diseases: 61 Cases Series
Güntülü Ak
Plevral Sıvılı Hastaların Tanısında Rijit Torakoskopiye Karşın BT Rehberliği Altında Plevra İğne Biyopsisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Güntülü Ak
Rigid Thoracoscopy Versus CT-Guided Pleural Needle Biopsy for Diagnosis of Patients with Pleural Effusions: A Randomized Controlled Trial