Allerji Deri Testleri - İpek Türktaş
Sunan: İpek Türktaş / Sunum tarihi: 25 Nisan 2007 Çarşamba


Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi
KURSLAR > Çocuk Göğüs Hastalıklarında Tanısal Yöntemler

Allerji Deri TestleriVideoları sadece Türk Toraks Derneği üyeleri görebilmektedir.
Lütfen giriş yapınız:
Kayıtlı e-postanız
T.C. Kimlik No
 

Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Hüdaver Alper
Çocuklarda Akciğer Grafisine Yaklaşım, Tuzak ve Sorunlar
Arif Kut
Klinik İnciler (Çocuklarda Pulmoner Tüberkülozda Radyolojik Bulgular)
Arif Kut
Clinical Pearls (Radiological Findings in Childhood Pulmonary Tuberculosis)
Fazilet Karakoç
Çocuklarda Solunum Fonksiyon Testleri
Fazilet Karakoç
Pulmonary Function Test In Children
Hasan Yüksel
Pediatrik Solunum Fonksiyon Testleri “ Klinik İnciler ”
Ernst Eber
Role Of Flexible Bronchoscopy In Diagnosis And Treatment In Children
Uğur Özçelik
Klinik inciler- SFT
Ernst Eber
Lung Biopsy (Mucosal/Transbronchial/Open Lung)
Ali Veral
Patolojik İnciler
Remziye Tanaç
Torasentez ve Değerlendirilmesi
Remziye Tanaç
Thoracentesis and Evaluation
Bülent Karadağ
İnflamasyonun Ölçülmesi
Bülent Karadağ
Assessment of Airway Inflammation
Zeynep Seda Uyan
Polisomnografi: Ne zaman? Neden?
Zeynep Seda Uyan
Polysomnography: When? Why?
Deniz Doğru
Ter Testi
Deniz Doğru
Sweat Test
Fuat Gürkan
Tüberkülin Cilt Testi
Fuat Gürkan
Tuberculin Skin Test