Difüz İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında Kime, Hangi Biyopsi, Ne Zaman? - Oya Kayacan
Sunan: Oya Kayacan / Sunum tarihi: 28 Nisan 2007 Cumartesi


Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi
Uzmanı ile Söyleşi > İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Bronkoskopik ve Cerrahi Tanı (VATS): Kime / Ne Zaman ?

Difüz İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında Kime, Hangi Biyopsi, Ne Zaman?Videoları sadece Türk Toraks Derneği üyeleri görebilmektedir.
Lütfen giriş yapınız:
Kayıtlı e-postanız
T.C. Kimlik No