Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin Mediastinal Evrelemesinde Pozitron Emisyon Tomografisi’nin Doğruluğu Ve Maliyet Analizi - Hüseyin Melek
Sunan: Hüseyin Melek / Sunum tarihi: 27 Nisan 2007 Cuma


Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi
MİNİ SEMPOZYUMLAR > Mini Sempozyum 5 - Akciğer Kanserinde Tanı ve Evreleme

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin Mediastinal Evrelemesinde Pozitron Emisyon Tomografisi’nin Doğruluğu Ve Maliyet AnaliziVideoları sadece Türk Toraks Derneği üyeleri görebilmektedir.
Lütfen giriş yapınız:
Kayıtlı e-postanız
T.C. Kimlik No
 

Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Atilla Saygı
Akciğer Kanserlerinde Tanı Ve Evreleme
T. Bahadır Üskül
Primer Akciğer Kanserlerinin Tanı ve Mediastinal Evrelemesinde Transbronşiyal İğne Aspirasyonunun Rolü
T. Bahadır Üskül
The Role of Transbronchial Needle Aspiration in Diagnosis and Mediastinal Staging of Primary Lung Cancers
A. Kır
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Mediastinal Lenf Bezi Evrelemesi: Pozitron Emisyon Tomografi ve Mediastinoskopi Sonuçlarının Karşılaştırılması
A. Kır
Mediastinal Lymph Node Staging in Nonsmall Cell Lung Cancer: Comparison of Positron Emission Tomography and Mediastinoscopy
H. Melek
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlu Radyolojik N2 Hastalarda Mediastinal Evrelemede Pozitron Emisyon Tomografisinin Yeri
Mehmet Zeki Günlüoğlu
KHDAK’nin Mediastinal Evrelemesinde Mediastinal İstasyonlara Göre PET’in Doğruluğu
Cabir Yüksel
Akciğer Kanseri ve Mediastinal LAP’lerde Transbronşial İğne Aspirasyon Biyopsisi ve On-Site Sitopatolojik İncelemenin Değeri '85 Olgu'
Cabir Yüksel
Transbronchial Needle Aspiration Biopsy (TBNAB) and The Value Of On-Site Cytopathological Examination For Lung Cancer And Mediastinal Lymphadenopaty: '85 Case'
Berna Kömürcüoğlu
Akciğer Kanseri Değerlendirilmesinde PET’in Katkıları