Evaluation Of The Relationship Between H-FABP Levels and The Risk Of Cardiac Damage In Patients With OSAS - Burcu Oktay
Sunan: Burcu Oktay / Sunum tarihi: 28 Nisan 2007 Cumartesi


Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi
MİNİ SEMPOZYUMLAR > Mini Sempozyum 13 - Uykuda Solunum Bozukluklarında Sitokinler

Evaluation Of The Relationship Between H-FABP Levels and The Risk Of Cardiac Damage In Patients With OSASVideoları sadece Türk Toraks Derneği üyeleri görebilmektedir.
Lütfen giriş yapınız:
Kayıtlı e-postanız
T.C. Kimlik No
 

Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Burcu Oktay
OUAS’lu Hastalarda H-FABP Seviyeleri İle Kardiak Hasar Riski Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Ahmet Ursavaş
Obezitedeki Düşük Serum IGF-1 Düzeyleri Obstrüktif Uyku Apne Sendromu İle İlişkili Olabilir
Ahmet Ursavaş
Low Level Of IGF-I In Obesity May Be Related Obstructive Sleep Apnea Syndrome
Tansu Ulukavak Çiftçi
Serum Adiponektin Düzeyi Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda Kardiyovasküler Hastalık Gelişimini Etkiler mi?
Tansu Ulukavak Çiftçi
Does Serum Adiponectin Level Affect Cardiovascular Risk In Obstructive Sleep Apnea Syndrome?
Tansu Ulukavak Çiftçi
OSAS’lı Hastalarda Hipoksi-Reoksijenasyon Fenomeninin Sonuçları
Tansu Ulukavak Çiftçi
Consequences of Hypoxia-Reoxygenation Fenomen in Patients with OSAS
K. Aksu
Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Plazma Oreksin-A Düzeyi
K. Aksu
Plasma Orexin-A Levels in Patients with Obstructive Sleep Apnea Sydrome