İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Klinik Değerlendirme - Benan Müsellim
Sunan: Benan Müsellim / Sunum tarihi: 25 Nisan 2007 Çarşamba


Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi
KURSLAR > İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında (İAH) Klinik-Radyolojik-Patolojik Yaklaşım

İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Klinik DeğerlendirmeVideoları sadece Türk Toraks Derneği üyeleri görebilmektedir.
Lütfen giriş yapınız:
Kayıtlı e-postanız
T.C. Kimlik No