Nosocomial Fungal Infections and Risk Factors in Intensive Care Unit - Nalan Adıgüzel
Sunan: Nalan Adıgüzel / Sunum tarihi: 26 Nisan 2007 Perşembe


Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi
MİNİ SEMPOZYUMLAR > Mini Sempozyum 3 -Yoğun Bakım Ünitesinde Karşılaşılan Sorunlar

Nosocomial Fungal Infections and Risk Factors in Intensive Care UnitVideoları sadece Türk Toraks Derneği üyeleri görebilmektedir.
Lütfen giriş yapınız:
Kayıtlı e-postanız
T.C. Kimlik No
 

Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Müge Aydoğdu
Uygun Antibiyotik Tedavisi Alan Ventilatör İlişkili Pnömoni Hastalarında Tedavi Başarısızlığı Risk Faktörleri
Müge Aydoğdu
Risk Factors For Treatment Failure In Patients With Ventilator Associated Pneumonia (VAP) Receiving Appropriate Antibiotic Therapy
Elif Reyhan Han
Serum Kortizol Seviyeleri İle Mekanik Ventilatörden Ayırma (Weaning) Ve Ekstübasyon Sonuçları Tahmin Edilebilir mi?
Elif Reyhan Han
Can Serum Cortisol Levels Predict Weaning And Extubation Outcome?
Nalan Adıgüzel
Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal Mantar Enfeksiyonları ve Risk Faktörleri
Zuhal Karakurt
Solunumsal Yoğun Bakım Polikliniği: Kronik Solunum Yetmezliği Olan Hastaların Değerlendirilmesi Ve Takibi
Zuhal Karakurt
Respiratory Intensive Care Unit Polyclinic: Evaluation and Follow-up of the Patients with Chronic Respiratory Failure
Zuhal Karakurt
Ciddi Sepsisde Protokole Dayalı Yaklaşım: Bir Yıllık Deneyim
Zuhal Karakurt
Protocol Based Approacment in Severe Sepsis: One Year Experience
R. Bağ
YB Mini Sempozyumu