Solunum Yolunun Primer Hücre Kültürleri - Hasan Bayram
Sunan: Hasan Bayram / Sunum tarihi: 25 Nisan 2007 Çarşamba


Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi
KURSLAR > Göğüs Hastalıklarında Araştırma Yöntemleri Olarak, Hayvan Çalışmaları, Solunum Hücre Biyolojisi Ve Genetik Çalışmalar

Solunum Yolunun Primer Hücre KültürleriVideoları sadece Türk Toraks Derneği üyeleri görebilmektedir.
Lütfen giriş yapınız:
Kayıtlı e-postanız
T.C. Kimlik No
 

Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Öner Dikensoy
Neden Deneysel Araştırmalar? Ülkemizde Deneysel Araştırmalarda Mevcut Durum
Öner Dikensoy
Why Experimental Studies? Current Situation In Turkey
Salih Müjdat Balkan
Etik Ve Yasal Sorunlar
Salih Müjdat Balkan
Ethics And Legal Issues
Kemal Bakır
Pulmoner Patolojide İmmünohistokimya Ve İmmünopatoloji Uygulamaları
Kemal Bakır
Immunohistochemistry And Immunopathology Practice In Pulmonary Pathology
Ian Adcock
Methods In Molecular Biology
Alper Toker
Hayvan Deneyleri: Cerrahi Modeller
Alper Toker
Experimental Surgery: Surgical Techniques
Sibel Atış
Solunum Sistemi Hastalıklarında Deneysel Hayvan Modelleri ve Kliniğe Uyarlanması
Sibel Atış
Experimental Animal Models in Respiratory Diseases
Kazuhiro Ito
Respiratory (Tract) Cell Line
Hasan Bayram
Primary Airway Cell Cultures
Ayşegül Zamani
Genetik Tanı Yöntemleri
Ayşegül Zamani
Genetic Diagnostic Methods