Değişik Yönleriyle Pulmoner Tromboembolizm - O. Kumbasar
Sunan: O. Kumbasar / Sunum tarihi: 27 Nisan 2007 Cuma


Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi
MİNİ SEMPOZYUMLAR > Mini Sempozyum 6 - Değişik Yönleriyle Pulmoner Tromboembolizm

Değişik Yönleriyle Pulmoner TromboembolizmVideoları sadece Türk Toraks Derneği üyeleri görebilmektedir.
Lütfen giriş yapınız:
Kayıtlı e-postanız
T.C. Kimlik No
 

Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

O. Kumbasar
Various Aspects In Pulmonary Thromboembolism
Savaş Özsu
Pulmoner Embolili Olgularımızda Tanı Süresi
Savaş Özsu
Diagnosis Time In Patients With Pulmonary Thoromboembolism
Talat Kılıç
Akut Pulmoner Tromboembolili Hastalarda Kardiak Biyomarkerların Prognostik Değeri
Talat Kılıç
Prognostic Significance Of Cardiac Biomarkers In Patients With Acute Pulmonary Thromboembolism
A.Şimşek
Hastanemizde Tanı Alan Pulmoner Tromboemboli (PTE) Olgularının Değerlendirilmesi
A.Şimşek
Assesment of Pulmonary Thromboembolism Patients Diagnosed In Our Clinic
Gülfer Okumuş
Vena Kava İnferiora Filtre Takılan Olguların Uzun Dönem Takibi
Gülfer Okumuş
Long Term Follow In Patients With Vena Cava Filter
Gülfer Okumuş
Pulmoner Tromboembolide Trombolitik Tedavinin Etkinliği
Gülfer Okumuş
Effectiveness Of Thrombolytic Therapy In Pulmonary Thromboembolism
Ayhan Varol
D- Dimer Düzeylerinin Pulmoner Tromboemboli (PTE) ve Pnömoni Ayırıcı Tanısında ve Tedavi Takibindeki Yeri
Ayhan Varol
The Role of D-Dimer Levels in Follow-up and Differential Diagnosis of Pulmonary Thromboembolism (PTE) and Community Acquired Pneumonia (CAP)
Selda Kaya
Majör Emboli Tanısı İle Trombolitik Tedavi Verilen Hastaların Klinik Özellikleri
Selda Kaya
The Evaluation Of The Thrombolytic Therapy In Major Pulmonary Embolism