Tuberculosis Prophlaxis in Patients on Anti-TNFα Treatment - Gül Öngen
Sunan: Gül Öngen / Sunum tarihi: 27 Nisan 2007 Cuma


Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi
MİNİ SEMPOZYUMLAR > Mini Sempozyum 7 -Anti-TNF Tedavi ve Tüberküloz

Tuberculosis Prophlaxis in Patients on Anti-TNFα TreatmentVideoları sadece Türk Toraks Derneği üyeleri görebilmektedir.
Lütfen giriş yapınız:
Kayıtlı e-postanız
T.C. Kimlik No
 

Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Gül Öngen
Anti-TNFα Kullananlarda Tüberküloz Profilaksisi
İsmail Hanta
Anti-TNFα Tedavisi Sırasında İsoniazid Profilaksisi
İsmail Hanta
Isoniazid Prophylaxis During the Anti-Tumor Necrosis Factorα Therapy
Şermin Börekçi
Tümör Nekrozis Faktör-Alfa İnhibitörü Kullanan Hastalarda INH Profilaksisi ve Tüberküloz Sıklığı
Şermin Börekçi
INH Protection And Risk Of Tuberculosis In Patients Who Used Anti Tumor Necrosis Factor-alpha (TNF-alpha) Treatment
Münevver Aydın
TNF Antagonisti Tedavisi Alan Hastaların Tüberküloz Yönünden İzlem Sonuçları
Münevver Aydın
Follow Up Results For Tuberculosis In Patients Who Receive TNF Antagonist Treatment
Aslıhan Yalçın
Tümör Nekroz Faktör Alfa İnhibitörleri Ve Tüberküloz
Aslıhan Yalçın
Tumor Necrosis Factor-Alpha Inhibitors And Tuberculosis
Ferid Zuhur
Anti TNF alfa Tüberküloz Riskini Artıyor mu ?
Ferid Zuhur
Does Anti TNF alpha Treatment Increase Tuberculosis Risk ?