Our Clinical Outcomes On Video Assisted And Video Thoracoscopic Lobectomy, Report Of Ten Cases - Oral Akın
Sunan: Oral Akın / Sunum tarihi: 27 Nisan 2007 Cuma


Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi
MİNİ SEMPOZYUMLAR > Mini Sempozyum 8 -Göğüs Cerrahisinde Cerrahi Yaklaşımlar

Our Clinical Outcomes On Video Assisted And Video Thoracoscopic Lobectomy, Report Of Ten CasesVideoları sadece Türk Toraks Derneği üyeleri görebilmektedir.
Lütfen giriş yapınız:
Kayıtlı e-postanız
T.C. Kimlik No
 

Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Oral Akın
Video Yardımlı Ve Video Torakoskopik Lobektomide Klinik Sonuçlarımız; 10 Olguluk Seri
Alper Toker
Subglottik ve Trakeal Hastalıklarda Trakeostomi Dışı Girişimler: Son 5 Yılda Ne Yaptık
Alper Toker
Interventions Other Than Tracheostomy in Subglottic and Tracheal Pathologies. What Did We Do in The Last 5 Years ?
Ahmet Üçvet
N2 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Cerrahi Tedavi Sonuçları
Ahmet Üçvet
Results Of Surgical Treatment in N2 Non Small Cell Lung Carcinoma
A. Kır
Trakeobronşiyal Sleeve Rezeksiyonlar: 53 Olguluk Kişisel Çalışma
A. Kır
Tracheobronchial Sleeve Resections: Personal Experience With 53 Cases
Aslı Gül Akgül
Akciğer Kanserinde Neoadjuvan Tedavi Sonrası Rezeksiyon Sonuçları
Aslı Gül Akgül
Results of Lung Cancer Resection Following Neoadjuvant Therapy