How TUTSA (Turkish National Tuberculosis Surveillance Study) Was Conducted? - Suha Özkan
Sunan: Suha Özkan / Sunum tarihi: 26 Nisan 2007 Perşembe


Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi
MİNİ SEMPOZYUMLAR > Mini Sempozyum 4 - Ülkemizde Tüberküloz

How TUTSA (Turkish National Tuberculosis Surveillance Study) Was Conducted?Videoları sadece Türk Toraks Derneği üyeleri görebilmektedir.
Lütfen giriş yapınız:
Kayıtlı e-postanız
T.C. Kimlik No
 

Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

H.C.Çalışır
Tüberküloz Yönetiminde Tedavi Terki ve Nakil Giden Vakaların Analizi
H.C.Çalışır
Analysis Default and Transfer Cases in Tuberculosis Magement
Suha Özkan
Türkiye Ulusal Tüberküloz Sürveyansı Araştırması (TUTSA) Nasıl Yapıldı?
Suha Özkan
Türkiye’deki Dispanser Hekimlerinin Tüberkülozla İlgili Bilgileri Ve Eğitimin Katkıları
Suha Özkan
Level Of Tuberculosis Knowledge Of Dispensary Doctors And Impact Of Training
Feyzullah Gümüşlü
Türkiye’de 2005 Yılındaki Tüberküloz Hastalarının Özellikleri
Feyzullah Gümüşlü
The Features of Tuberculosis Patients in Turkey in 2005
Şeref Özkara
Başarılı Bir Tüberküloz Kontrolü, Hastalık İnsidansında Neden Belirgin Bir Düşüşe Yol Açmıyor?
Şeref Özkara
Why A Successful TB Control Does Not Decrease Disease Incidence?