Astım Kontrol Testi ile FeNO İlişkisi - Zeynep Yıldırım
Sunan: Zeynep Yıldırım / Sunum tarihi: 26 Nisan 2007 Perşembe


Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi
MİNİ SEMPOZYUMLAR > Mini Sempozyum 1 -Astım Kontrolünün Değerlendirilmesi

Astım Kontrol Testi ile FeNO İlişkisiVideoları sadece Türk Toraks Derneği üyeleri görebilmektedir.
Lütfen giriş yapınız:
Kayıtlı e-postanız
T.C. Kimlik No
 

Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

A. Tuncer
Kronik Astım Tedavisi
A. Tuncer
Treatment of Chronic Asthma
Zeynep Yıldırım
Asthma Control Test (ACT) Scores and FeNO Correlation
Öznur Abadoğlu
Bir Allerji Kliniğinde Astım Kontrolünü Sağlama Konusunda Başarılı Olabildik mi?
Öznur Abadoğlu
Could We Attain Optimal Asthma Control In An Allergy Clinic?
Öznur Abadoğlu
Astım Kontrol Testi (AKT): Etkileyen Faktörler Ve Astım İçin Vizüel Analog Skalası İle Karşılaştırma
Öznur Abadoğlu
Asthma Control Test (ACT): Affecting Factors And A Comparison With Visual Analog Scale For Asthma
Mehmet Emin Gelen
Ülkemizde Erişkin Astımının GINA Sınıflamasına Göre Farmakolojik Tedavi Maliyeti
Mehmet Emin Gelen
Pharmaceutical Costs Of Asthma In Adults In Our Country According To GINA Classification