Türk Toraks Derneği 9.Yıllık Kongresi

Türk Toraks Derneği 9.Yıllık Kongresi

MİNİ SEMPOZYUMLARMini Sempozyum 1 - Türkiye'de DGT Uygulamaları
20 Nisan 2006 Perşembe 14:00-15:30 / Salon 1
Çalışma Grubu Toplantısı21 Nisan 2006 Cuma 10:30-12:30 / Salon 1
Güncel KonuGüncel Konu 1 - Pulmoner Hipertansiyon Tanısında Son Gelişmeler
20 Nisan 2006 Perşembe 10:30-11:00 / Salon 3Güncel Konu 1 - Akciğer Kanserinde Hedefe Yönelik Tedaviler
20 Nisan 2006 Perşembe 11:00-11:30 / Salon 3Güncel Konu 1 - KOAH’da Dinamik Hiperinflasyonun Tedavisi
20 Nisan 2006 Perşembe 11:30-12:00 / Salon 3Güncel Konu 1 - Kronik Akciğer Hastalıklarında Sigara
20 Nisan 2006 Perşembe 12:00-12:30 / Salon 3Yeni Uluslar Arası Uyku Bozuklukları Sınıflaması -Obezite Ve Astım - Çocuklarda Obstruktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) Ve Kardiovasküler Etkileri
21 Nisan 2006 Cuma 14:00-15:30 / Salon 3Nanopartiküllerin Kardiyopulmoner Etkileri
22 Nisan 2006 Cumartesi 10:30-11:00 / Salon 4Akciğer Transplantasyonu
22 Nisan 2006 Cumartesi 11:00-11:30 / Salon 4Toplum Kökenli Pnömonide Anti-İnflamatuvar Tedavinin Yeri
22 Nisan 2006 Cumartesi 11:30-12:00 / Salon 4Nöromüsküler Hastalıklarda Solunum Yoğun Bakımı
22 Nisan 2006 Cumartesi 12:00-12:30 / Salon 4
Gündoğumu SemineriGündoğumu Semineri 1 - Havayolu İnflamasyonu Ve Yeniden Yapılanmasında Son Tartışmalar
20 Nisan 2006 Perşembe 07:30-08:30 / Salon 1Gündoğumu Semineri 2 - Enflamatuar Barsak Hastalıklarında Akciğer
20 Nisan 2006 Perşembe 07:30-08:30 / Salon 2Gündoğumu Semineri 3 - Plevra Sıvı Tanısında Öncelikli Tanı Yöntemleri
20 Nisan 2006 Perşembe 07:30-08:30 / Salon 3Gündoğumu Semineri 4 - Erişkinde Kistik Fibrozis
20 Nisan 2006 Perşembe 07:30-08:30 / Salon 4Gündoğumu Semineri 5 - Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu
21 Nisan 2006 Cuma 07:30-08:30 / Salon 1Gündoğumu Semineri 6 - KOAH'da FEV1 Dışı İzlem Kriterleri
21 Nisan 2006 Cuma 07:30-08:30 / Salon 2Gündoğumu Semineri 7 - Uyku Apne Sendromu Metabolik Sendromun Bir Komponenti Midir?
21 Nisan 2006 Cuma 07:30-08:30 / Salon 3Gündoğumu Semineri 8 - Malign Plevra Hastalıklarında Cerrahi Tedavi
21 Nisan 2006 Cuma 07:30-08:30 / Salon 4Gündoğumu Semineri 9 - Akciğerde Granülom Oluşumu
21 Nisan 2006 Cuma 07:30-08:30 / Salon 5Gündoğumu Semineri 10 - Atipik Radyolojik Bulgu Veren Tüberküloza Yaklaşım
21 Nisan 2006 Cuma 07:30-08:30 / Salon 6Gündoğumu Semineri 11 - Sigara Bağımlığı Ve Tedavisi, Tedavide Kullanılan Yeni İlaçlar
21 Nisan 2006 Cuma 07:30-08:30 / Salon 7Gündoğumu Semineri 12 - Solunum Fonksiyon Testlerinin Yorumlanması
22 Nisan 2006 Cumartesi 07:30-08:30 / Salon 1Gündoğumu Semineri 13 - Astım Ve Atopi Prevalansı
22 Nisan 2006 Cumartesi 07:30-08:30 / Salon 2Gündoğumu Semineri 14 - Yeni Çıkan Antibiyotikler: Etkinlik, Güvenilirlik
22 Nisan 2006 Cumartesi 07:30-08:30 / Salon 3Gündoğumu Semineri 16 - Nuss Ameliyatları
22 Nisan 2006 Cumartesi 07:30-08:30 / Salon 5Gündoğumu Semineri 17 - Tütün Kontrolü Konusunda Yeni Yasal Gelişmeler
22 Nisan 2006 Cumartesi 07:30-08:30 / Salon 6
Karşıt GörüşGER Ve Solunum Hastalıkları
21 Nisan 2006 Cuma 16:00-17:30 / Salon 2Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Tüm Hastalar Tedavi Edilmeli Midir?
22 Nisan 2006 Cumartesi 16:00-17:30 / Salon 3
KURSLARKurs 8 - Astımda Tanı Yöntemleri
19 Nisan 2006 Çarşamba 09:00-15:30 / Salon 10Kurs 9 - Ventilatörle İlişkili Pnömoni
19 Nisan 2006 Çarşamba 09:00-16:30 / Salon 11Kurs 10 - Kanıta Dayalı Tıp
19 Nisan 2006 Çarşamba 09:00-16:30 / Salon 12Kurs 11 - Sağlıkta Yaşam Kalitesi
19 Nisan 2006 Çarşamba 09:00-15:00 / Salon 13Kurs 1 - Toraks Görüntülemesi
19 Nisan 2006 Çarşamba 09:00-16:30 / Salon 2Kurs 2 - Akciğer Kanserlerinde Evreleme
19 Nisan 2006 Çarşamba 09:00-16:30 / Salon 3Kurs 3 - Çocuk Göğüs Hastalıklarında Güncel Yaklaşımlar
19 Nisan 2006 Çarşamba 09:00-16:30 / Salon 4Kurs 4 - Göğüs Hastalıkları Hekimleri İçin Genel Acil Yaklaşımlar
19 Nisan 2006 Çarşamba 09:00-16:30 / Salon 5Kurs 5 - Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım Kursu
19 Nisan 2006 Çarşamba 09:00-16:30 / Salon 6Kurs 6 - Uykuda Solunum Bozukluklarında Pozitif Havayolu Basıncı (PAP) Tedavisi
19 Nisan 2006 Çarşamba 09:00-16:30 / Salon 7Kurs 7 - Yoğun Bakım Hastalarında Yaşam Desteği
19 Nisan 2006 Çarşamba 09:00-16:30 / Salon 8
MİNİ SEMOPZYUMLARMini Sempozyum 5 - Göğüs Cerrahisinde Özel Durumlar
20 Nisan 2006 Perşembe 16:00-17:30 / Salon 3
MİNİ SEMPOZYUMLARMini Sempozyum 4 - İntertisyel Akciğer Hastalıkları
20 Nisan 2006 Perşembe 16:00-17:30 / Salon 1Mini Sempozyum 2 - Venöz Tromboembolizmde Tanı
20 Nisan 2006 Perşembe 14:00-15:30 / Salon 3Mini Sempozyum 6 - Akciğer Hastalıklarında Deneysel Çalışmalar
20 Nisan 2006 Perşembe 16:00-17:30 / Salon 4Mini Sempozyum 3 - FEMTOS
20 Nisan 2006 Perşembe 14:00-15:30 / Salon 5Mini Sempozyum 9 - KOAH Patogenezi
21 Nisan 2006 Cuma 16:00-17:30 / Salon 1Mini Sempozyum 8 - Yeni Bir Meslek Hastalığı Olarak Kot Taşlama
21 Nisan 2006 Cuma 14:00-15:30 / Salon 4Mini Sempozyum 7 - Akciğer Kanseri Tanı Ve Tedavisi Yenilikler
21 Nisan 2006 Cuma 08:30-10:00 / Salon 5Mini Sempozyum 10 - Astımda Antiinflamatuar Tedavi
21 Nisan 2006 Cuma 16:00-17:30 / Salon 5Mini Sempozyum 14 - Solunum Yetmezliği Ve Tedavisi
22 Nisan 2006 Cumartesi 16:00-17:30 / Salon 1Mini Sempozyum 11 - Solunum Fonksiyon Testleri
22 Nisan 2006 Cumartesi 08:30-10:00 / Salon 4Mini Sempozyum 12 - Kistik Fibrozis
22 Nisan 2006 Cumartesi 14:00-15:30 / Salon 4Mini Sempozyum 15 - Pasif İçicilik
22 Nisan 2006 Cumartesi 16:00-17:30 / Salon 4Mini Sempozyum 13 - OUAS'da Yeni Gelişmeler
22 Nisan 2006 Cumartesi 14:00-15:30 / Salon 5Mini Sempozyum 16 - Toplum Kökenli Pnömoni
22 Nisan 2006 Cumartesi 16:00-17:30 / Salon 5
Olgu SunumlarıRadyolojik Olgu Sunumu
20 Nisan 2006 Perşembe 10:30-12:30 / Salon 1Olgu 2 - Klinik Olgu Sunumu (Tanı Yöntemleri)
21 Nisan 2006 Cuma 14:00-15:30 / Salon 1Klinik Olgu Sunumu (Tüberküloz, Enfeksiyon)
22 Nisan 2006 Cumartesi 14:00-15:30 / Salon 1
Ödüllü Makale20 Nisan 2006 Perşembe 14:00-15:30 / Salon 2
PanelPanel 1 - Avrupa Birliğinin Sağlık Ortamına Etkileri
20 Nisan 2006 Perşembe 08:30-10:30 / Salon 1Panel 3 - Akciğer Kanseri Tanısında Yeni Gelişmeler
20 Nisan 2006 Perşembe 10:30-12:30 / Salon 2Panel 4 - Santral Uyku Apne Sendromu Tanı Ve Tedavisi
20 Nisan 2006 Perşembe 16:00-17:30 / Salon 2Panel 2 - Mediasten Lezyonları - Timik Tümörler
20 Nisan 2006 Perşembe 08:30-10:00 / Salon 4FEMTOS - Göğüs Hastalıklarında Son Gelişmeler
20 Nisan 2006 Perşembe 10:30-12:30 / Salon 5Panel 5 - Türk Ceza Kanunu Ve Hekim Sorumluluğu
21 Nisan 2006 Cuma 08:30-10:00 / Salon 1Panel 6 - Teorikten Klinik Pratiğe: Astım Ve KOAH
21 Nisan 2006 Cuma 08:30-10:00 / Salon 2Panel 8 - Sepsis: Moleküler Yapısı, Akut Akciğer Hasarı İlişkisi, Yeni Tedavi Seçenekleri
21 Nisan 2006 Cuma 14:00-15:30 / Salon 2Panel 10 - Spirometri Dışı Akciğer Fonksiyon Testlerinin Klinik Kullanımı
21 Nisan 2006 Cuma 16:00-17:30 / Salon 4Panel 9 - Neoadjuvan Tedavi (Hadi Akay anısına)
21 Nisan 2006 Cuma 14:00-15:30 / Salon 5Panel 7 - Tıp Eğitimi Ve Tüberküloz
21 Nisan 2006 Cuma 08:30-10:00 / Salon 6Panel 11 - Avrupa Birliği : Bilim Ve Araştırma
22 Nisan 2006 Cumartesi 08:30-10:00 / Salon 1Panel 15 - KOAH Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar
22 Nisan 2006 Cumartesi 10:30-12:30 / Salon 1Panel 12 - Venöz Tromboembolizm
22 Nisan 2006 Cumartesi 08:30-10:00 / Salon 2Panel 13 - Çocukluk Astımı
22 Nisan 2006 Cumartesi 08:30-10:00 / Salon 3Panel 16 - Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri 2006
22 Nisan 2006 Cumartesi 10:30-12:30 / Salon 3Panel 18 - Tıpta Uzmanlık Eğitimi Ve Yeni Gelişmeler
22 Nisan 2006 Cumartesi 14:00-15:30 / Salon 3Panel 14 - Noninvaziv Mekanik Ventilasyon
22 Nisan 2006 Cumartesi 08:30-10:00 / Salon 5Panel 17 - Erişkinde Bronşiyolitler
22 Nisan 2006 Cumartesi 10:30-12:30 / Salon 5
Uzmanı İle SöyleşiUzmanı İle Söyleşi 1 - Pulmoner Hipertansiyon Tedavisinde Yenilikler
20 Nisan 2006 Perşembe 12:45-13:45 / Salon 1Uzmanı İle Söyleşi 2 - Gebelik Ve Astım
20 Nisan 2006 Perşembe 12:45-13:45 / Salon 2
Uzmanı ile SöyleşiUzmanı ile Söyleşi 5 - GARD ve FEMTOS: Birlikte Nasıl Çalışabiliriz?
20 Nisan 2006 Perşembe 12:45-13:45 / Salon 5
Uzmanı İle SöyleşiUzmanı İle Söyleşi 6 - KOAH'lı Hastalarda Mekanik Ventilasyon
20 Nisan 2006 Perşembe 12:45-13:45 / Salon 6Uzmanı İle Söyleşi 7 - Sağlıkta Ve Hastalıkta Pulmoner Gaz Değişimi
20 Nisan 2006 Perşembe 12:45-13:45 / Salon 7Uzmanı İle Söyleşi 8 - Mikobakteri Kültürleri Ve Son Gelişmeler
22 Nisan 2006 Cumartesi 12:45-13:45 / Salon 1Uzmanı İle Söyleşi 17 - Yoğun Bakım Ünitelerinin Düzenlenmesi Ve Yönetimi
22 Nisan 2006 Cumartesi 12:45-13:45 / Salon 10Uzmanı İle Söyleşi 10 - Mediastinal Kitle Lezyonlarında Tanı Ve Tedavi
22 Nisan 2006 Cumartesi 12:45-13:45 / Salon 3Uzmanı İle Söyleşi 12 - Pediatrik Akciğer Hastalıklarında Ayırıcı Tanı
22 Nisan 2006 Cumartesi 12:45-13:45 / Salon 5Uzmanı İle Söyleşi 13 - Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri
22 Nisan 2006 Cumartesi 12:45-13:45 / Salon 6Uzmanı İle Söyleşi 14 - Akciğer Hastalıklarında Maluliyetin Belirlenmesi
22 Nisan 2006 Cumartesi 12:45-13:45 / Salon 7Uzmanı İle Söyleşi 16 - Açık Akciğer Biyopsisine Yaklaşım - Pattern Analizi
22 Nisan 2006 Cumartesi 12:45-13:45 / Salon 9
Yılın Makalesi21 Nisan 2006 Cuma 12:45-13:45 / Salon 121 Nisan 2006 Cuma 12:45-13:45 / Salon 1021 Nisan 2006 Cuma 12:45-13:45 / Salon 1121 Nisan 2006 Cuma 12:45-13:45 / Salon 1221 Nisan 2006 Cuma 12:45-13:45 / Salon 1421 Nisan 2006 Cuma 12:45-13:45 / Salon 1521 Nisan 2006 Cuma 12:45-13:45 / Salon 1621 Nisan 2006 Cuma 12:45-13:45 / Salon 221 Nisan 2006 Cuma 12:45-13:45 / Salon 321 Nisan 2006 Cuma 12:45-13:45 / Salon 421 Nisan 2006 Cuma 12:45-13:45 / Salon 621 Nisan 2006 Cuma 12:45-13:45 / Salon 721 Nisan 2006 Cuma 12:45-13:45 / Salon 821 Nisan 2006 Cuma 12:45-13:45 / Salon 9
Yuvarlak MasaYuvarlak Masa 1 - Rinit Ve Astma Tek Hava Yolu Hastalığı
20 Nisan 2006 Perşembe 08:30-10:00 / Salon 2Yuvarlak Masa 2 - Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) Tanı Ve Tedavisinde Tartışmalı Konular
20 Nisan 2006 Perşembe 08:30-10:00 / Salon 3Yuvarlak Masa 3 - Çocuklarda Ve Erişkinlerde Bronşektazi
20 Nisan 2006 Perşembe 10:30-12:30 / Salon 4Yuvarlak Masa 4 - Akciğer Karsinomunda Genetik Ve Moleküler Değişiklikler
20 Nisan 2006 Perşembe 14:00-15:30 / Salon 4FEMTOS - Bölgemizde Tüberküloz: Ne yapılabilir?
20 Nisan 2006 Perşembe 08:30-10:00 / Salon 5FEMTOS - PAL Sistemi: Bölgedeki Uygulamalar
20 Nisan 2006 Perşembe 16:00-17:30 / Salon 5Yuvarlak Masa 5 - Pnömokonyoz Sorunu
21 Nisan 2006 Cuma 08:30-10:00 / Salon 3Yuvarlak Masa 9 - Kist Hidatik Nasıl Kontrol Altına Alınır?
21 Nisan 2006 Cuma 16:00-17:30 / Salon 3Yuvarlak Masa 6 - Trakea Rezeksiyonları
21 Nisan 2006 Cuma 08:30-10:00 / Salon 4Yuvarlak Masa 7 - Sigarayı Bırakmada Zorlanan Olgu
21 Nisan 2006 Cuma 08:30-10:00 / Salon 7Yuvarlak Masa 8 - Ventilatörden Ayırma (Weaning)
21 Nisan 2006 Cuma 08:30-10:00 / Salon 8Yuvarlak Masa 10 - Kronik Öksürük
22 Nisan 2006 Cumartesi 10:30-12:30 / Salon 2Yuvarlak Masa 11 - Çok İlaca Dirençli Tüberküloz
22 Nisan 2006 Cumartesi 14:00-15:30 / Salon 2Yuvarlak Masa 12 - Solunum Cihazları: Nasıl Çalışır, Nasıl Seçilmeli?
22 Nisan 2006 Cumartesi 16:00-17:30 / Salon 2