Türk Toraks Derneği 8.Yıllık Kongresi

Türk Toraks Derneği 8.Yıllık Kongresi

Ana OturumTürkiye’de Akciğer Sağlığı: Sorunlar ve Çözümler?
28 Nisan 2005 Perşembe 08:30-10:30 / Salon 1Dünyada ve Türkiye’de Direkt Gözlem Altında Tedavi Stratejisi (DOTS)
28 Nisan 2005 Perşembe 08:30-10:30 / Salon 2Dünyada ve Türkiye'de Sağlık Politikalarında Gelişmeler
29 Nisan 2005 Cuma 08:30-10:30 / Salon 1Türkiye ve Tütün Politikalarındaki Son Gelişmeler
29 Nisan 2005 Cuma 08:30-10:30 / Salon 2KOAH'da Sorunlar
30 Nisan 2005 Cumartesi 08:30-10:30 / Salon 1Akciğer Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri
30 Nisan 2005 Cumartesi 08:30-10:30 / Salon 2
Güncel KonuAkciğer Kanserinde Destek Tedavisi
28 Nisan 2005 Perşembe 16:30-16:55 / Salon 3Metastaz Cerrahisi
28 Nisan 2005 Perşembe 17:00-17:30 / Salon 3Hücresel Boyutta Sigara
29 Nisan 2005 Cuma 14:00-14:30 / Salon 5Mesleki Çevrede Pasif Tütün Dumanı Maruziyeti - Mesleki Dumanaltı
29 Nisan 2005 Cuma 14:30-15:00 / Salon 5Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Tedavisi ve Titrasyonunda Otomatik CPAP Cihazlarının Yeri
29 Nisan 2005 Cuma 15:00-15:30 / Salon 5İnfeksiyonlar ve Astım
30 Nisan 2005 Cumartesi 11:00-11:30 / Salon 4Akciğer Kanseri Önlenebilir Mi?
30 Nisan 2005 Cumartesi 11:30-12:00 / Salon 4Yoğun Bakımda Medikolegal Sorunlar
30 Nisan 2005 Cumartesi 12:00-12:30 / Salon 4
Gündoğumu SemineriAkciğer Kanserinde Hedefe Yönelik Tedaviler
28 Nisan 2005 Perşembe 07:30-08:15 / Salon 1Sağlık Kurumlarında Tüberkülozdan Korunma
28 Nisan 2005 Perşembe 07:30-08:15 / Salon 2Kronik Akciğer Hastalıklarının İzleminde Yeni Bir Strateji: Pal-WHO Sistemi
28 Nisan 2005 Perşembe 07:30-08:15 / Salon 3Pulmoner Tromboembolizmde Güncel Yaklaşımlar
29 Nisan 2005 Cuma 07:30-08:15 / Salon 1İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Tedavi Yaklaşımı
29 Nisan 2005 Cuma 07:30-08:15 / Salon 2Hasta Bina Sendromu ve İlişkili Durumlar
29 Nisan 2005 Cuma 07:30-08:15 / Salon 3Gençlerde Sigara Kullanımını Nasıl Azaltabiliriz?
29 Nisan 2005 Cuma 07:30-08:15 / Salon 4Çocukluk Yaş Grubunda Uyku Bozuklukları
29 Nisan 2005 Cuma 07:30-08:15 / Salon 6Zor Astım
30 Nisan 2005 Cumartesi 07:30-08:15 / Salon 1Sarkoidozis Tedavisi
30 Nisan 2005 Cumartesi 07:30-08:15 / Salon 2Soliter Pulmoner Nodüle Tanısal Yaklaşım
30 Nisan 2005 Cumartesi 07:30-08:15 / Salon 3Osas Tanı ve Tedavisinde Son Gelişmeler
30 Nisan 2005 Cumartesi 07:30-08:15 / Salon 4Nikotin Farmakolojisi
30 Nisan 2005 Cumartesi 07:30-08:15 / Salon 5Meslekle İlişkili Akciğer Fibrozisi ve Akciğer Kanseri
30 Nisan 2005 Cumartesi 07:30-08:15 / Salon 6
Gündoğumu Semineri 21. Yüzyılda Solunum Sistemi İnfeksiyonları
28 Nisan 2005 Perşembe 07:30-08:15 / Salon 5Meslek Astımı İle İşin Şiddetlendirdiği Astım Arasındaki Ayrım
28 Nisan 2005 Perşembe 07:30-08:15 / Salon 6
Karşıt GörüşAstımda Lökotrien Reseptör Antagonistlerinin Kullanımı Gerekli Midir?
28 Nisan 2005 Perşembe 16:00-17:30 / Salon 2KOAH'da Teofilin Kullanılmalı Mı?
30 Nisan 2005 Cumartesi 16:00-17:30 / Salon 2
Klinik DanışmaTüberküloz
29 Nisan 2005 Cuma 14:00-15:30 / Salon 13Göğüs Cerrahisi
29 Nisan 2005 Cuma 16:00-17:30 / Salon 13Solunum Sistemi İnfeksiyon
29 Nisan 2005 Cuma 14:00-15:30 / Salon 14
KURSLARGöğüs Hastalıkları Hekimleri için Temel Biyoistatistik
27 Nisan 2005 Çarşamba 09:00-16:00 / Salon 10Uykuda Solunum Bozukluklarında Tanı ve Tedavi
27 Nisan 2005 Çarşamba 09:00-16:00 / Salon 15Toraksın Radyolojik Görüntülemesinde Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans
27 Nisan 2005 Çarşamba 09:00-16:00 / Salon 2Göğüs Hastalıkları Hekimleri için Temel İç Hastalıkları
27 Nisan 2005 Çarşamba 09:00-16:00 / Salon 3Mekanik Ventilasyon
27 Nisan 2005 Çarşamba 09:00-16:00 / Salon 4Tüberküloz Epidemiyolojisi ve Kontrolü
27 Nisan 2005 Çarşamba 09:00-16:00 / Salon 5Preoperatif Hasta Değerlendirimi, Peroperatif ve Postoperatif Takip
27 Nisan 2005 Çarşamba 09:00-16:00 / Salon 6Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri
27 Nisan 2005 Çarşamba 09:00-16:00 / Salon 7Mesleksel Akciğer Hastalıklarında Tanı ve Değerlendirme Sorunları
27 Nisan 2005 Çarşamba 09:00-16:00 / Salon 8Araştırma Yöntemleri
27 Nisan 2005 Çarşamba 09:00-16:00 / Salon 9
Mini SempozyumÇocuk Ve Erişkinde Bronşektazi
28 Nisan 2005 Perşembe 14:00-15:30 / Salon 4Kist Hidatik Cerrahisi
28 Nisan 2005 Perşembe 16:00-17:30 / Salon 4Noninvaziv Mekanik Ventilasyon
28 Nisan 2005 Perşembe 14:00-15:30 / Salon 6Çocuk ve Gençlerde Tütün Alışkanlığı
28 Nisan 2005 Perşembe 16:00-17:30 / Salon 6Akciğer Kanserinde Evreleme
29 Nisan 2005 Cuma 14:00-15:30 / Salon 4Tüberkülozda Doğrudan Gözetim Altında Tedavi Stratejisi
29 Nisan 2005 Cuma 16:00-17:30 / Salon 4Astım Tedavisi
29 Nisan 2005 Cuma 16:00-17:30 / Salon 5İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
29 Nisan 2005 Cuma 14:00-15:30 / Salon 6KOAH'ta Yaşam Kalitesi
30 Nisan 2005 Cumartesi 14:00-15:30 / Salon 4Malign Plevral Sıvı
30 Nisan 2005 Cumartesi 16:00-17:30 / Salon 4Hastane Kökenli Pnömoniler
30 Nisan 2005 Cumartesi 14:00-15:30 / Salon 5Obstrüktif Uyku Apne Sendromu
30 Nisan 2005 Cumartesi 16:00-17:30 / Salon 5Risk Gruplarında Tüberküloz Sorunu
30 Nisan 2005 Cumartesi 14:00-15:30 / Salon 6Tanısal Bronkoskopi
30 Nisan 2005 Cumartesi 16:00-17:30 / Salon 6
Mini Sempozyum Göğüs Hastalıklarında Deneysel Çalışmalar
28 Nisan 2005 Perşembe 14:00-15:30 / Salon 5Mesleksel ve Çevresel Maruziyetin Solunumsal Etkileri
28 Nisan 2005 Perşembe 16:00-17:30 / Salon 5
Olgu SunumuOlgu Sunumu 1
28 Nisan 2005 Perşembe 14:00-15:30 / Salon 1Olgu Sunumu 2
29 Nisan 2005 Cuma 14:00-15:30 / Salon 230 Nisan 2005 Cumartesi 11:00-12:30 / Salon 2
Ödüllü Makale29 Nisan 2005 Cuma 14:00-15:30 / Salon 1
PanelPulmoner Arteryel Hipertansiyon
28 Nisan 2005 Perşembe 17:45-19:15 / Salon 1KOAH
28 Nisan 2005 Perşembe 17:45-19:15 / Salon 2Göğüs Cerrahisinde Sorunlar ve Çözümleri
28 Nisan 2005 Perşembe 11:00-12:30 / Salon 3Solunum Sistemi Hastalıklarında Havayolundan Non-İnvaziv Yöntemlerle Örnek Alma
28 Nisan 2005 Perşembe 14:00-15:30 / Salon 3Çocukluk Çağı Solunum Sistemi Hastalıklarında Tanısal Yöntemler
28 Nisan 2005 Perşembe 11:00-12:30 / Salon 4Levofloksasin ve Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları
29 Nisan 2005 Cuma 17:45-19:15 / Salon 1Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon (NIMV)
29 Nisan 2005 Cuma 16:00-17:30 / Salon 2Tarım Sektöründe Solunum Sistemi Hastalıkları
29 Nisan 2005 Cuma 16:00-17:30 / Salon 6Vaskülitler ve Akciğer
30 Nisan 2005 Cumartesi 11:00-12:30 / Salon 1Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
30 Nisan 2005 Cumartesi 14:00-15:30 / Salon 2Aspergillus'a Bağlı Pulmoner İnfeksiyonlar
30 Nisan 2005 Cumartesi 16:00-17:30 / Salon 3
Panel Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Patogenezinde Yeni Gelişmeler
28 Nisan 2005 Perşembe 11:00-12:30 / Salon 5
Uzmanı ile SöyleşiToplum Kökenli Pnömoni Rehberlerindeki Önerilerin Bilimsel Kanıt Düzeyleri
28 Nisan 2005 Perşembe 12:45-13:45 / Salon 1Akciğer Transplantasyonu
28 Nisan 2005 Perşembe 12:45-13:45 / Salon 11Hava Yolu Yeniden Yapılanması Gelişimi ve Önlenebilirliği
28 Nisan 2005 Perşembe 12:45-13:45 / Salon 12ARDS Tedavisi
28 Nisan 2005 Perşembe 12:45-13:45 / Salon 2Çocukluk Çağı Astımı Tedavisinde Gelişmeler
28 Nisan 2005 Perşembe 12:45-13:45 / Salon 3Tüberkülozda Duyarlılık Testleri ve Vaka Yönetimi
28 Nisan 2005 Perşembe 12:45-13:45 / Salon 4İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tedavisinde Son Gelişmeler
28 Nisan 2005 Perşembe 12:45-13:45 / Salon 6Astımın Sonuçları
30 Nisan 2005 Cumartesi 16:00-17:30 / Salon 10Sigara İçiminin Azaltılması: Etkinlik, Tanımlar ve Motivasyon
30 Nisan 2005 Cumartesi 11:00-12:30 / Salon 11İleri Yaş Grubunda Akciğer Kanserine Yaklaşım
30 Nisan 2005 Cumartesi 11:00-12:30 / Salon 12Göğüs Hastalıklarında Flow-Sitometrenin Yeri
30 Nisan 2005 Cumartesi 11:00-12:30 / Salon 5
Yılın MakalesiAstım
29 Nisan 2005 Cuma 12:45-13:45 / Salon 1Yoğun Bakım
29 Nisan 2005 Cuma 12:45-13:45 / Salon 10Tütün ve Sağlık
29 Nisan 2005 Cuma 12:45-13:45 / Salon 11Tanı Yöntemleri
29 Nisan 2005 Cuma 12:45-13:45 / Salon 12Pediatrik Akciğer Hastalıkları
29 Nisan 2005 Cuma 12:45-13:45 / Salon 13Akciğer Patolojisi
29 Nisan 2005 Cuma 12:45-13:45 / Salon 14Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları
29 Nisan 2005 Cuma 12:45-13:45 / Salon 2KOAH
29 Nisan 2005 Cuma 12:45-13:45 / Salon 3Tüberküloz
29 Nisan 2005 Cuma 12:45-13:45 / Salon 4Solunum Sistemi İnfeksiyonları
29 Nisan 2005 Cuma 12:45-13:45 / Salon 5Akciğer ve Plevra Maligniteleri
29 Nisan 2005 Cuma 12:45-13:45 / Salon 6Klinik Sorunlar
29 Nisan 2005 Cuma 12:45-13:45 / Salon 7Uykuda Solunum Bozuklukları
29 Nisan 2005 Cuma 12:45-13:45 / Salon 8Göğüs Cerrahisi
29 Nisan 2005 Cuma 12:45-13:45 / Salon 9
Yuvarlak MasaKOAH ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Organizasyonu
28 Nisan 2005 Perşembe 11:00-12:30 / Salon 1Risk Gruplarında Tüberküloz
28 Nisan 2005 Perşembe 16:00-17:30 / Salon 1Tütün Davaları
28 Nisan 2005 Perşembe 11:00-12:30 / Salon 2Uzmanlık Eğitimi: Neler Değişiyor ?
28 Nisan 2005 Perşembe 14:00-15:30 / Salon 2Küresel Akciğer Sağlığı: Ne Yapmalı?
28 Nisan 2005 Perşembe 11:00-12:30 / Salon 6Malign Plevral Mezotelyoma
29 Nisan 2005 Cuma 16:00-17:30 / Salon 1Evde Uzun Süreli Mekanik Ventilasyon
29 Nisan 2005 Cuma 14:00-15:30 / Salon 3Sigara İle İlişkili İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
29 Nisan 2005 Cuma 16:00-17:30 / Salon 3Çocukluk Çağı Tüberkülozunda Güncel Sorunlar ve Çözümleri
30 Nisan 2005 Cumartesi 11:00-12:30 / Salon 3Osas'da Tedavi Başarısızlığı
30 Nisan 2005 Cumartesi 14:00-15:30 / Salon 3Yoğun Bakım İnfeksiyonlarından Korunma
30 Nisan 2005 Cumartesi 11:00-12:30 / Salon 6