Türk Toraks Derneği 13.Yıllık Kongresi

Türk Toraks Derneği 13.Yıllık Kongresi

0turum 147Dumansız Tütün Ürünlerinin Sağlık Üzerine Etkileri
08 Mayıs 2010 Cumartesi 15:15-16:00 / Salon 4
KURSLARKurs 1: Klinik Ve Pratik Solunum Fonksiyon Testi Yorumlaması
05 Mayıs 2010 Çarşamba 09:00-14:30 / Salon 1Kurs 10: Solunum Sistemi Hastalıklarında Deneysel Hayvan Modelleri
05 Mayıs 2010 Çarşamba 09:00-15:45 / Salon 10Kurs 11: Sağlığa Çok Yönlü Bakış
05 Mayıs 2010 Çarşamba 09:00-15:15 / Salon 11Kurs 13: Göğüs Cerrahisinde Kolaylaştırıcı Teknikler Ve Zor Durumlar
05 Mayıs 2010 Çarşamba 09:00-14:45 / Salon 14Kurs 2: Kemoterapi Uygulama Pratiği
05 Mayıs 2010 Çarşamba 09:00-14:45 / Salon 2-AKurs 3: Çocukluktan Erişkine Kronik Akciğer Hastalıkları (Astım, Tüberküloz, Kistik Fibroz, Primer Silier Diskinezi, KOAH)
05 Mayıs 2010 Çarşamba 09:00-15:45 / Salon 2-BKurs 4: Toraks Görüntülemesinde BT, YÇBT’nın Yeri Ve Toraks Anatomisi
05 Mayıs 2010 Çarşamba 09:00-16:15 / Salon 3Kurs 5: Uykuda Solunum Bozukluklarında Tanı
05 Mayıs 2010 Çarşamba 09:00-16:00 / Salon 4Kurs 6: Pulmoner Rehabilitasyon
05 Mayıs 2010 Çarşamba 09:00-12:30 / Salon 5Kurs7: ERS İle Ortak Kurs “How To Write An Article”
05 Mayıs 2010 Çarşamba 09:00-16:15 / Salon 6Kurs 8: Yoğun Bakım Ünitesinde Dahili Sorunlar
05 Mayıs 2010 Çarşamba 09:00-16:15 / Salon 7Kurs 15: Aile Hekimliği İçin Tüberküloz Ve Temel Göğüs Hastalıkları Sertifika Programı
05 Mayıs 2010 Çarşamba 09:00-15:30 / Salon 8Kurs 9: Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Akılcı Antibiyotik Kullanımı
05 Mayıs 2010 Çarşamba 09:00-16:15 / Salon 9Kurs 16: Aile Hekimleri İçin Temel Göğüs Hastalıkları
06 Mayıs 2010 Perşembe 09:00-16:45 / Salon 8Kurs 15 (tekrar): Aile Hekimliği İçin Tüberküloz
07 Mayıs 2010 Cuma 09:00-15:30 / Salon 8Kurs 16 (Tekrar): Aile Hekimleri İçin Temel Göğüs Hastalıkları
08 Mayıs 2010 Cumartesi 09:00-16:45 / Salon 8
Oturum 100Klinik Sorunlar Olgu Sunumları
07 Mayıs 2010 Cuma 16:30-18:00 / Salon 1
Oturum 101Yaşlı Hastalarda Kemoterapi Uygulanmalı mıdır?
07 Mayıs 2010 Cuma 16:30-18:00 / Salon 2
Oturum 103Hasta Ventilatör Etkileşimi
07 Mayıs 2010 Cuma 16:30-18:00 / Salon 4
Oturum 104Tam gün çalışma: Beklentiler / Sorunlar
07 Mayıs 2010 Cuma 16:30-18:00 / Salon 5
Oturum 119Erken Evre Akciğer Kanserinin Tanı Ve Tedavisinde Yeni Gelişmeler
08 Mayıs 2010 Cumartesi 09:30-11:00 / Salon 1
Oturum 12Yeni Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları, Malpraktis Sigorta Sistemleri Ve Hekim Hakları
06 Mayıs 2010 Perşembe 09:30-10:15 / Salon 5
Oturum 121Gebelikte Pulmoner Tromboemboli Teşhis Ve Tedavisindeki Zorluklar
08 Mayıs 2010 Cumartesi 10:15-11:00 / Salon 2
Oturum 122Koah Ve Komorbiditeler: Tedavi Yaklaşımımızı Değiştirelim mi? (Türkan Tatlıcıoğlu Onuruna)
08 Mayıs 2010 Cumartesi 09:30-11:00 / Salon 3
Oturum 123OSAS’ın (Kardiyovasküler Sistem Dışı) Organ Hasarları
08 Mayıs 2010 Cumartesi 09:30-11:00 / Salon 4
Oturum 124Hava Yolu İnflamasyonunun Değerlendirilmesi: Kime, Nasıl?
08 Mayıs 2010 Cumartesi 09:30-11:00 / Salon 5
Oturum 125Tüberküloz Araştırmalarındaki Öncelikler
08 Mayıs 2010 Cumartesi 09:30-10:15 / Salon 6
Oturum 127İmmunsüprese Hastalarda Ortaya Çıkan Akciğer Patolojileri İçin Tanı Ve Tedavi Yönetimi
08 Mayıs 2010 Cumartesi 11:30-13:00 / Salon 1
Oturum 129Amfizem Ve KOAH’ta Cerrahi
08 Mayıs 2010 Cumartesi 11:30-13:00 / Salon 3
Oturum 13Kronik Solunum Hastalıklarını Önlemede Göğüs Hastalıkları Uzmanlarına Düşen Görevler Nelerdir
06 Mayıs 2010 Perşembe 10:15-11:00 / Salon 5
Oturum 131Pnömotoraks Tedavisi Ve Plörodezis
08 Mayıs 2010 Cumartesi 11:30-12:15 / Salon 5
Oturum 132Plevral Efüzyonlarda Vats’ In Yeri Ve Zamanlaması
08 Mayıs 2010 Cumartesi 12:15-13:00 / Salon 5
Oturum 133Akciğer kanseri ve EGFR
08 Mayıs 2010 Cumartesi 11:30-12:15 / Salon 6
Oturum 134Akciğer Kanserinin Tedavisinde Kişiye Özel Tedavi Yaklaşımları
08 Mayıs 2010 Cumartesi 12:15-13:00 / Salon 6
Oturum 14Akciğer Hastalıklarının Patogenezinde Ve Tedavisinde MikroRNA
06 Mayıs 2010 Perşembe 09:30-10:15 / Salon 6
Oturum 144İnfeksiyon Olgu Sunumu
08 Mayıs 2010 Cumartesi 14:30-16:00 / Salon 2
Oturum 145Pre-Operatif Değerlendirme
08 Mayıs 2010 Cumartesi 14:30-16:00 / Salon 3
Oturum 146Zarar Azaltma Sigara Bırakma Yöntemi midir?
08 Mayıs 2010 Cumartesi 14:30-15:15 / Salon 4
Oturum 148Akciğer Transplantasyonu; 5N1K
08 Mayıs 2010 Cumartesi 14:30-16:00 / Salon 5
Oturum 149NIMV Başarısını Etkileyen Faktörler
08 Mayıs 2010 Cumartesi 14:30-15:15 / Salon 6
Oturum 151Ustalardan Teknikler (How To Do It)
08 Mayıs 2010 Cumartesi 16:30-18:00 / Salon 1
Oturum 152Uzman Olgu Sunumu
08 Mayıs 2010 Cumartesi 16:30-18:00 / Salon 2
Oturum 153Gama İnterferon Salınım Testleri Ve Tüberkülin Cilt Testi
08 Mayıs 2010 Cumartesi 16:30-17:15 / Salon 3
Oturum 154Tüberkülozda İlaçlara Bağlı Yan Etki Yönetimi
08 Mayıs 2010 Cumartesi 17:15-18:00 / Salon 3
Oturum 155Pulmoner Rehabilitayon; Yanıtlanması Gerekenler
08 Mayıs 2010 Cumartesi 16:30-17:15 / Salon 4
Oturum 157Mekanik Ventilatör Bağımlı Hasta: Evde Pulmoner Rehabilitasyon
08 Mayıs 2010 Cumartesi 16:30-17:15 / Salon 5
Oturum 159Hafif OSA Tedavi Edilmeli / Edilmemeli
08 Mayıs 2010 Cumartesi 16:30-18:00 / Salon 6
Oturum 16Torasik Onkolojide Konsey
06 Mayıs 2010 Perşembe 11:30-13:00 / Salon 1
Oturum 17Pulmoner Hipertansiyonda Tanısal Yaklaşımlar
06 Mayıs 2010 Perşembe 11:30-13:00 / Salon 2
Oturum 18Astımın Doğal Seyri Değiştirilebilir mi?
06 Mayıs 2010 Perşembe 11:30-13:00 / Salon 3
Oturum 19Yoğun Bakımda İnfeksiyon Kontrolü
06 Mayıs 2010 Perşembe 11:30-12:15 / Salon 4
Oturum 21 Uzmanlık Öğrencileri Eğitimi
06 Mayıs 2010 Perşembe 11:30-13:00 / Salon 5
Oturum 22Küresel Isınma - Hava Kirliliği Ve İnsan Sağlığı (ATS İle Ortak Panel)
06 Mayıs 2010 Perşembe 11:30-13:00 / Salon 6
Oturum 33İnterstisyel Olgu Sunumları
06 Mayıs 2010 Perşembe 14:30-16:00 / Salon 1
Oturum 34Erişkin Pnömoni Tedavi Rehberlerinde Ne Değişti?
06 Mayıs 2010 Perşembe 14:30-15:15 / Salon 2
Oturum 36Astım Fenotipleri
06 Mayıs 2010 Perşembe 14:30-16:00 / Salon 3
Oturum 37Göğüs Duvarı Deformitelerinde Minimal İnvaziv Cerrahi
06 Mayıs 2010 Perşembe 14:30-15:15 / Salon 4
Oturum 39Kistik Fibroziste Mutasyona Yönelik Tedavi Yaklaşımları Ve Ülkemizdeki Genetik Heterojenitenin Getirdiği Kısıtlamalar
06 Mayıs 2010 Perşembe 14:30-15:15 / Salon 5
Oturum 40Primer Silier Diskinezi
06 Mayıs 2010 Perşembe 15:15-16:00 / Salon 5
Oturum 43Toplumda Gelişen Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Etkenler, Bilinenler Ve Bilinmeyenler
06 Mayıs 2010 Perşembe 16:30-18:00 / Salon 1
Oturum 44Acil Serviste Dispneye Tanısal Yaklaşım
06 Mayıs 2010 Perşembe 16:30-17:15 / Salon 2
Oturum 46Astım Tedavisi Seyrinde İnflamatuar Ölçütler Yararlıdır / Yararlı Değildir
06 Mayıs 2010 Perşembe 16:30-18:00 / Salon 3
Oturum 47OSAS’ ta Tedavi Ve İzlem
06 Mayıs 2010 Perşembe 16:30-18:00 / Salon 4
Oturum 48Endobronşial Tipik Karsinoid Tümörlerde Cerrahi Tedavi Yapılmalıdır/Endobronşial Tedavi Yeterlidir
06 Mayıs 2010 Perşembe 16:30-18:00 / Salon 5
Oturum 49İnsan Yapımı Lifler Ve Sağlık Üzerine Etkileri
06 Mayıs 2010 Perşembe 16:30-17:15 / Salon 6
Oturum 50Çevresel Asbest Maruziyeti Ülkemiz İçin Ne Düzeyde Sorundur?
06 Mayıs 2010 Perşembe 17:15-18:00 / Salon 6
Oturum 65Neoadjuvan Re-Staging
07 Mayıs 2010 Cuma 09:30-11:00 / Salon 2
Oturum 68Klinisyen Ve Radyolog Gözüyle Küçük Hava Yolu Hastalıkları
07 Mayıs 2010 Cuma 09:30-11:00 / Salon 4
Oturum 69Oksijen Tedavisi, Endikasyonlar Ve Toksisite
07 Mayıs 2010 Cuma 09:30-11:00 / Salon 5
Oturum 7Yaygın İlaç Dirençli (YID=XDR) Tüberküloz (Crofton Onuruna)
06 Mayıs 2010 Perşembe 09:30-11:00 / Salon 1
Oturum 73Akciğer Kanseri Yeni Evreleme Sistemi
07 Mayıs 2010 Cuma 11:30-12:15 / Salon 2
Oturum 74Son Dönem Akciğer Kanserli Hastaya Semptomatik Yaklaşım
07 Mayıs 2010 Cuma 12:15-13:00 / Salon 2
Oturum 75Kronik Solunum Hastalıklarında Evde Bakım Uygulamaları; Palyatif Bakım Ve Yaşamın Sonunun Planlanması (Müzeyyen Erk Onuruna)
07 Mayıs 2010 Cuma 11:30-13:00 / Salon 3
Oturum 78Kömür Madenciliği Pnömokonyozundan Kot Taşlamacılığına; Değişen İş Koşulları Ve Yeni Maruziyetler
07 Mayıs 2010 Cuma 11:30-13:00 / Salon 5
Oturum 79Bronşektazi: Sorunlar Ve Çözümler
07 Mayıs 2010 Cuma 11:30-12:15 / Salon 6
Oturum 8Çocuklarda Bronşektazide Güncel Gelişmeler
06 Mayıs 2010 Perşembe 09:30-11:00 / Salon 2
Oturum 9Mediastinal Lenf Nodlarına Yaklaşımda EBUS Mu Mediastinoskopi mi?
06 Mayıs 2010 Perşembe 09:30-11:00 / Salon 3
Oturum 91Malign Plevral Mezotelyomada Tedavi Etkinliği
07 Mayıs 2010 Cuma 14:30-16:00 / Salon 1
Oturum 92Parapnömonik Effüzyon: Tanı Ve Tedavideki Yenilikler
07 Mayıs 2010 Cuma 14:30-16:00 / Salon 2
Oturum 94Sarkoidoz Tanısında Yenilikler
07 Mayıs 2010 Cuma 15:15-16:00 / Salon 3
Oturum 96Güncellenen KOAH Tanı Ve Tedavi Rehberleri
07 Mayıs 2010 Cuma 15:15-16:00 / Salon 4
Oturum 97Yasanın 19 Temmuz 2009’da Yürürlüğe Giren İkinci Basamağı Ve Sorunlara Farklı Basamaklarda Yaklaşım
07 Mayıs 2010 Cuma 14:30-16:00 / Salon 5
SÖZLÜ SUNUMLAROturum 1 (SS1 – SS5)
06 Mayıs 2010 Perşembe 08:30-09:30 / Salon 1Oturum 2 (SS6 – SS10)
06 Mayıs 2010 Perşembe 08:30-09:30 / Salon 2Oturum 3 (SS11 – SS15)
06 Mayıs 2010 Perşembe 08:30-09:30 / Salon 3Oturum 4 (SS16 – SS20)
06 Mayıs 2010 Perşembe 08:30-09:30 / Salon 4Oturum 5 (SS21 – SS25)
06 Mayıs 2010 Perşembe 08:30-09:30 / Salon 5Oturum 6 (SS26 – SS30)
06 Mayıs 2010 Perşembe 08:30-09:30 / Salon 6Oturum 58 (SS315 – SS319)
07 Mayıs 2010 Cuma 08:30-09:30 / Salon 1Oturum 59 (SS320 – SS324)
07 Mayıs 2010 Cuma 08:30-09:30 / Salon 2Oturum 60 (SS325 – SS329)
07 Mayıs 2010 Cuma 08:30-09:30 / Salon 3Oturum 61 (SS330 – SS334)
07 Mayıs 2010 Cuma 08:30-09:30 / Salon 4Oturum 62 (SS335 – SS339)
07 Mayıs 2010 Cuma 08:30-09:30 / Salon 5Oturum 63 (SS340 – SS344)
07 Mayıs 2010 Cuma 08:30-09:30 / Salon 6Oturum 113: Sözlü Sunum (SS630 – SS634)
08 Mayıs 2010 Cumartesi 08:30-09:30 / Salon 1Oturum 114: Sözlü Sunum (SS635 – SS639)
08 Mayıs 2010 Cumartesi 08:30-09:30 / Salon 2Oturum 115: Sözlü Sunum (SS640 – SS644)
08 Mayıs 2010 Cumartesi 08:30-09:30 / Salon 3Oturum 116: Sözlü Sunum (SS645 – SS649)
08 Mayıs 2010 Cumartesi 08:30-09:30 / Salon 4Oturum 117: Sözlü Sunum (SS650 – SS654)
08 Mayıs 2010 Cumartesi 08:30-09:30 / Salon 5Oturum 118: Sözlü Sunum (SS655 – SS659)
08 Mayıs 2010 Cumartesi 08:30-09:30 / Salon 6
Tartışmalı PosterOturum 51 (TP231 – TP242)
06 Mayıs 2010 Perşembe 18:00-19:00 / Salon 1Oturum 53 (TP255 – TP266)
06 Mayıs 2010 Perşembe 18:00-19:00 / Salon 3Oturum 54 (TP267 – TP278)
06 Mayıs 2010 Perşembe 18:00-19:00 / Salon 4Oturum 55 (TP279 – TP290)
06 Mayıs 2010 Perşembe 18:00-19:00 / Salon 5