Türk Toraks Derneği 12.Yıllık Kongresi

Türk Toraks Derneği 12.Yıllık Kongresi

Çalışma Grubu Toplantısı ve Yılın Makalesi SunumuAstım ve Allerjik Hastalıklar Çalışma Grubu
09 Nisan 2009 Perşembe 13:00-14:00 / Salon 1Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu
09 Nisan 2009 Perşembe 13:00-14:00 / Salon 2KOAH Çalışma Grubu
09 Nisan 2009 Perşembe 13:00-14:00 / Salon 4Tütün Kontrolü Çalışma Grubu
09 Nisan 2009 Perşembe 13:00-14:00 / Salon 5Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu
09 Nisan 2009 Perşembe 13:00-14:00 / Salon 6Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu
10 Nisan 2009 Cuma 13:00-14:00 / Salon 2Akciğer Patolojisi Çalışma Grubu
10 Nisan 2009 Cuma 13:00-14:00 / Salon 3Pediatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu
10 Nisan 2009 Cuma 13:00-14:00 / Salon 4Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu
10 Nisan 2009 Cuma 13:00-14:00 / Salon 5Klinik Sorunlar Çalışma Grubu
11 Nisan 2009 Cumartesi 13:00-14:00 / Salon 3Uykuda Solunum Bozuklukları Çalışma Grubu
11 Nisan 2009 Cumartesi 13:00-14:00 / Salon 4
Güncel KonularTütün Kontrolünde Sağlık Çalışanlarının Sorumluluğu, Pediatrik Astımda İnflamasyon ve Ölçütleri,İnhale Steroidlerin Astım Ataklarında Yeri
09 Nisan 2009 Perşembe 11:00-12:30 / Salon 2Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda Tüberküloz, Hastane Enfeksiyon Kontrol Komiteleri (görevleri, yetkileri, TR deneyimi), Yoğun Bakıma Hasta Kabul ve Taburcu Kriterleri
09 Nisan 2009 Perşembe 09:00-10:30 / Salon 4Çocuk Astımda Yenilikler, Çocuk Astımda Hasta Uyumu ve Korunma, Çocuk Tüberkülozunda Karşılaşılan Güçlükler
10 Nisan 2009 Cuma 11:00-12:30 / Salon 3Allerji ve Anestezi, Astımda Allerji Testlerinin Gerekliliği, Tedaviye Katkısı, Ülkemizde Kullanımı, İmmünoterapi 2008
10 Nisan 2009 Cuma 16:00-17:30 / Salon 3İmmün Tolerans Mekanizması ve Düzenleyici T Hücreleri, Allerji İmmünopatogenezi, Astım Genetiği ve Çevrenin etkisi; Geçmiş, Şimdiki Zaman ve Gelecek?
11 Nisan 2009 Cumartesi 11:00-12:30 / Salon 1Akciğer Hastalıklarında Transtorasik Ultrasonografik Yaklaşımlar, Akciğer Kanserinde Yeni Tedavi Yöntemleri, Metastazektomi
11 Nisan 2009 Cumartesi 14:00-15:30 / Salon 3
Gündoğumu SemineriAkciğer Kanseri Evrelemesinde Yeni Öneriler
09 Nisan 2009 Perşembe 08:00-08:45 / Salon 1Trakea Hastalıkları (Uzun Trakea Replasmanında Gelişmeler)
09 Nisan 2009 Perşembe 08:00-08:45 / Salon 4Özel Durumlarda Tüberküloz Tedavisi
10 Nisan 2009 Cuma 08:00-08:45 / Salon 2KOAH Geleceği ve Yeni Tedavi Yaklaşımlar
10 Nisan 2009 Cuma 08:00-08:45 / Salon 3Göğüs Hastalıklarında Faz 2 ve Faz 3 İlaç Çalışmaları
10 Nisan 2009 Cuma 08:00-08:45 / Salon 4Yoğun Bakımda uyku
10 Nisan 2009 Cuma 08:00-08:45 / Salon 5VTE’de Tedavide Karşılaşılan Zorluklara Yaklaşım
11 Nisan 2009 Cumartesi 08:00-08:45 / Salon 1Hasta Bakış Açısı İle Pulmoner Rehabilitasyon
11 Nisan 2009 Cumartesi 08:00-08:45 / Salon 3Lokal İleri Evre Akciğer Kanserinde Cerrahi Yaklaşım
11 Nisan 2009 Cumartesi 08:00-08:45 / Salon 4Sigara Bırakmada Bilimsel Olmayan Yaklaşımlar
11 Nisan 2009 Cumartesi 08:00-08:45 / Salon 5
Karşıt GörüşAstım Tedavisinde Teofilinin Yeri Var mıdır? Uyku Apne Tanısı İçin Polisomnografi (PSG) Şart mıdır?
09 Nisan 2009 Perşembe 16:00-17:30 / Salon 1İPF Tedavisinde Kortikosteroidler Kullanılmalı mı?, IPF Tanısında Biyopsi Gerekli midir?
10 Nisan 2009 Cuma 16:00-17:30 / Salon 1Erken Evre Akciğer Kanserinin Evrelenmesinde PET BT mi? Klasik Tarama mı? Hemoptiziye Noninvaziv Yaklaşım/İnvaziv Yaklaşım
11 Nisan 2009 Cumartesi 09:00-10:30 / Salon 1Orta KOAH’da İlk Seçenek Hangisi Olmalıdır? (Uzun Etkili Antikolinerjikler/Uzun Etkili Beta2 Agonistler), Pulmoner Rehabilitasyon Hastanede mi, Evde Gözetimli mi?
11 Nisan 2009 Cumartesi 14:00-15:30 / Salon 1
KURSLARKurs 3 - Çocukluk Çağı Astımı Tanı ve Tedavisi
08 Nisan 2009 Çarşamba 09:00-15:30 / Salon 10Kurs 13 - Astım ve Allerjide Provokasyon Testleri
08 Nisan 2009 Çarşamba 09:00-15:00 / Salon 11Kurs 11 - Tütün Kontrolü ve Sigara Bırakma Tedavisi
08 Nisan 2009 Çarşamba 09:00-15:30 / Salon 13Kurs 2 - Toraks Travmaları
08 Nisan 2009 Çarşamba 09:00-16:00 / Salon 14Kurs 7 - Plevra Hastalıkları
08 Nisan 2009 Çarşamba 09:00-15:00 / Salon 15Kurs 6 - İşyerinde, Klinikte Meslek Hastalıklarını Tanımak ve Maluliyet Değerlendirilmesi
08 Nisan 2009 Çarşamba 09:00-15:00 / Salon 2Kurs 4 - Klinik ve Pratik SFT Yorumlaması
08 Nisan 2009 Çarşamba 09:00-15:00 / Salon 3Kurs 9 - Yaygın Parenkimal Akciğer Hastalıkları Radyolojisi
08 Nisan 2009 Çarşamba 09:00-16:00 / Salon 4Kurs 5 - Pulmoner Rehabilitasyonda Pratik Yaklaşımlar
08 Nisan 2009 Çarşamba 09:00-16:30 / Salon 5Kurs 8 - Noninvaziv Mekanik Ventilasyon
08 Nisan 2009 Çarşamba 09:00-17:00 / Salon 6Kurs 12 - Uyku Bozukluklarında Tedavi
08 Nisan 2009 Çarşamba 09:00-15:30 / Salon 7Kurs 1 - Akciğer Kanserinde Bronkoskopik Tanı ve Tedavi
08 Nisan 2009 Çarşamba 09:00-16:00 / Salon 8Kurs 10 - KOAH’a Yaklaşım
08 Nisan 2009 Çarşamba 09:00-16:00 / Salon 9
Mini SempozyumAkciğer Kanserinde Risk Faktörleri ve Tedaviye Yanıtın Belirteçleri
09 Nisan 2009 Perşembe 09:00-10:30 / Salon 5Pulmoner Tromboembolide Klinikten Laboratuara, Tanıdan Takibe
09 Nisan 2009 Perşembe 11:00-12:30 / Salon 5Göğüs Cerrahisi’nde Özel Uygulama Alanları
09 Nisan 2009 Perşembe 14:00-15:30 / Salon 5Astımda, Hastalık Kontrolü ve Tedaviyi Yönlendiren Faktörler, Özel Durumlar
10 Nisan 2009 Cuma 09:00-10:30 / Salon 5Sistemik Bir Hastalık Olarak KOAH‘ta Morbidite ve Mortalitenin Belirteçleri
10 Nisan 2009 Cuma 14:00-15:30 / Salon 5Uyku Apne, Tanı ve Tedavisinde Yeni Parametreler ve Yöntemler
11 Nisan 2009 Cumartesi 09:00-10:30 / Salon 5Tüberkülozda Bildirim Yeterliliği, Nüks ve Çok İlaca Dirençli Olgular, Tüberküloz Dışı Mikrobakteri Enfeksiyonlarının Tedavisi
11 Nisan 2009 Cumartesi 11:00-12:30 / Salon 5
Olgu SunumuRadyolojik Olgu Sunumu
09 Nisan 2009 Perşembe 09:00-10:30 / Salon 1Klinik-Radyoloji-Patolojik Pnömokonyoz, Tüberküloz, Pnömoni, Vaskülit
09 Nisan 2009 Perşembe 14:00-15:30 / Salon 1Radyolojik Olgu Sunumu
10 Nisan 2009 Cuma 09:00-10:30 / Salon 1Klinik-Radyolojik-Patolojik, Akciğer ve/veya Plevra Maligniteleri, Pulmoner Tromboembolizm, Plevral Hastalık, Difüz İnterstisyel Akciğer Hastalıklar
10 Nisan 2009 Cuma 14:00-15:30 / Salon 1
PanelTüberküloz Tanısında Yenilikler (Prof. Dr. Kuddusi Gazioğlu Anısına)
09 Nisan 2009 Perşembe 11:00-12:30 / Salon 1Hücreden Tanı ve Tedaviye Akciğer Hastalıkları
09 Nisan 2009 Perşembe 14:00-15:30 / Salon 2Astım ve İnfeksiyonlar
09 Nisan 2009 Perşembe 09:00-10:30 / Salon 3Soliter Pulmoner Nodüllerde Tanısal Yöntemler
09 Nisan 2009 Perşembe 11:00-12:30 / Salon 3Özel Durumlarda Sigarayı Bırakma
09 Nisan 2009 Perşembe 14:00-15:30 / Salon 3KOAH’da Stabil ve Alevlenme Dönemlerinde Takip Kriterleri
09 Nisan 2009 Perşembe 11:00-12:30 / Salon 4Sağlıkta İnsan Gücü
09 Nisan 2009 Perşembe 14:00-15:30 / Salon 4Pulmoner Rehabilitasyonda Yeni Açılımlar
10 Nisan 2009 Cuma 09:00-10:30 / Salon 2Akciğer Transplantasyonu
10 Nisan 2009 Cuma 14:00-15:30 / Salon 2Sosyal Politika ve Sağlık Finansmanı
10 Nisan 2009 Cuma 16:00-17:30 / Salon 2Nanopartiküller: Tıpta Kullanımı ve Akciğer Sağlığı Açısından Oluşturduğu Riskler
10 Nisan 2009 Cuma 09:00-10:30 / Salon 3Akciğer Kanserinin Nükslerinde ve İkinci Primer Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi (Prof. Dr. Şinasi Yavuzer Onuruna)
10 Nisan 2009 Cuma 11:00-12:30 / Salon 4Performans Sisteminin Akciğer Sağlığı Üzerine Etkisi
10 Nisan 2009 Cuma 14:00-15:30 / Salon 4Kemoterapi Toksisitesi Nedir, Nasıl Yaklaşılmalıdır?
10 Nisan 2009 Cuma 16:00-17:30 / Salon 4Fungal Akciğer Hastalıkları
11 Nisan 2009 Cumartesi 11:00-12:30 / Salon 2Hava Kirliliği ve Solunum Yollarına Etkileri
11 Nisan 2009 Cumartesi 09:00-10:30 / Salon 4Sepsis
11 Nisan 2009 Cumartesi 16:00-17:30 / Salon 4Hekim ve İlaç Endüstrisi İlişkileri Enfeksiyonlarının Tedavisi
11 Nisan 2009 Cumartesi 14:00-15:30 / Salon 5
Sözel SunuTütün Kontrolü Çalışma Grubu
09 Nisan 2009 Perşembe 09:00-10:30 / Salon 6Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu
09 Nisan 2009 Perşembe 11:00-12:30 / Salon 6Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım Çalışma Grubu
09 Nisan 2009 Perşembe 14:00-15:30 / Salon 6Pediatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu
10 Nisan 2009 Cuma 09:00-10:30 / Salon 6Deneysel Çalışmalar, Solunum Hücre Biyolojisi ve Genetik Çalışma Grubu
10 Nisan 2009 Cuma 14:00-15:30 / Salon 6Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu
11 Nisan 2009 Cumartesi 09:00-10:30 / Salon 6Tanı Yöntemleri Çalışma Grubu
11 Nisan 2009 Cumartesi 11:00-12:30 / Salon 6
Tartışmalı PosterÇevresel ve Mesleksel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu
09 Nisan 2009 Perşembe 09:00-10:30 / Salon 7
Uydu SempozyumuCHIESI
09 Nisan 2009 Perşembe 17:45-19:15 / Salon 1
Yuvarlak MasaAkciğer Kanseri ve Mezotelyoma İzlemi
09 Nisan 2009 Perşembe 16:00-17:30 / Salon 3Çocuk ve Erişkin Tüberkülozunda Yenilikler (Prof. Dr. Kudret Ekiz Onuruna)
10 Nisan 2009 Cuma 14:00-15:30 / Salon 3KOAH’ın Doğal Seyri Değiştirilebilir mi?
10 Nisan 2009 Cuma 09:00-10:30 / Salon 4Türkiye’de Sigara Bırakma Poliklinikleri
11 Nisan 2009 Cumartesi 09:00-10:30 / Salon 2Türkiye 2009: Verem Savaşı Raporu
11 Nisan 2009 Cumartesi 14:00-15:30 / Salon 2Etyopatogenezden Tedaviye Sarkoidoz
11 Nisan 2009 Cumartesi 09:00-10:30 / Salon 3Göğüs Hastalıkları Konsültasyonlarında Yaklaşım Nasıl Olmalı?
11 Nisan 2009 Cumartesi 11:00-12:30 / Salon 3İdeal Spirometri
11 Nisan 2009 Cumartesi 16:00-17:30 / Salon 3Uykuda Solunum Bozukluklar
11 Nisan 2009 Cumartesi 11:00-12:30 / Salon 4Ülkemiz Hastane ve Dispanserlerinde Çok İlaca Dirençli Hastaların Yönetimi ve Deneyim
11 Nisan 2009 Cumartesi 16:00-17:30 / Salon 5