Türk Toraks Derneği 11.Yıllık Kongresi

Türk Toraks Derneği 11.Yıllık Kongresi

Güncel KonuHava Kirliliği Akciğerleri Nasıl Etkiler? - KOAH Ve Astımda Farmakogenetik
24 Nisan 2008 Perşembe 15:30-16:30 / Salon 2Akciğer Patolojisi
24 Nisan 2008 Perşembe 15:30-16:30 / Salon 3Akciğer ve Plevra maligniteleri - Klinik Sorunlar
24 Nisan 2008 Perşembe 16:45-17:45 / Salon 4FEMTOS - Uyku Hipoventilasyon Sendromu
24 Nisan 2008 Perşembe 13:45-15:15 / Salon 5Çocukluk Çağında Uykuda Solunum Bozuklukları - Polisomnografide Yeni Skorlama Kuralları ve Terminoloji
25 Nisan 2008 Cuma 15:30-16:30 / Salon 5Göğüs Cerrahisi Uygulamalarında Teknolojik Gelişmeler - Endobronşiyal Ultrasonografi
26 Nisan 2008 Cumartesi 15:30-16:30 / Salon 2Ventilatör İlişkili Pnömonide Tanı, Önleme ve Tedavi İlkeleri - Türkiye Ulusal Tüberküloz Sürveyansı Araştırması (TUTSA) Sonuçları
26 Nisan 2008 Cumartesi 15:30-16:30 / Salon 3Küresel Isınma ve Akciğer Sağlığı - Kanıta Dayalı Olmayan Sigara Bırakma Yöntemleri
26 Nisan 2008 Cumartesi 16:45-17:45 / Salon 3KOAH Olgularında Preoperatif Değerlendirme Ve Postoperatif Bakım - Pulmoner Rehabilitayson Ve Teletıp
26 Nisan 2008 Cumartesi 13:45-15:15 / Salon 5
Gündoğumu SemineriKOAH'da Tedavi Başarısını Belirleyen Ölçütler
24 Nisan 2008 Perşembe 07:30-08:15 / Salon 1Zor Astımlı Olgularda Tedavi Yaklaşımı
24 Nisan 2008 Perşembe 07:30-08:15 / Salon 2Pulmoner Tromboemboli- Pulmoner Endarterektomi
24 Nisan 2008 Perşembe 07:30-08:15 / Salon 3Klinikte Ve Tüberküloz Epidemiyolojisinde Tüberkülin Testinin Yeri
24 Nisan 2008 Perşembe 07:30-08:15 / Salon 4Pediatrik Akciğer Hastalıkları
25 Nisan 2008 Cuma 07:30-08:15 / Salon 1ARDS'de Yenilikler
25 Nisan 2008 Cuma 07:30-08:15 / Salon 2İnorganik Tozların Pnömokonyoz Dışı Etkileri
25 Nisan 2008 Cuma 07:30-08:15 / Salon 3Sigara Bırakma Tedavisi
25 Nisan 2008 Cuma 07:30-08:15 / Salon 4Amfizemde Cerrahi Dışı Girişimsel Tedavi Yaklaşımları
25 Nisan 2008 Cuma 07:30-08:15 / Salon 5Ekshale Havada İnflamasyon Belirteçleri
26 Nisan 2008 Cumartesi 07:30-08:15 / Salon 1Çocukluk Çağı Solunum Problemlerinde Bronkoskopinin Yeri
26 Nisan 2008 Cumartesi 07:30-08:15 / Salon 2Akciğerin Granülomatöz Hastalıkları: Tanı Problemleri ve Ayırıcı Tanı
26 Nisan 2008 Cumartesi 07:30-08:15 / Salon 3Malign Efüzyonlara Yaklaşım
26 Nisan 2008 Cumartesi 07:30-08:15 / Salon 4
Karşıt GörüşAkciğer Kanserinde Mediastinal Evreleme
24 Nisan 2008 Perşembe 08:30-10:00 / Salon 4Solunum Sistemi Enfeksiyonlarında Antibiyotik Kısıtlaması
25 Nisan 2008 Cuma 08:30-10:00 / Salon 4Loküle Parapnömonik Efüzyon ve Ampiyemde Erken Cerrahi Tedavinin Yeri
26 Nisan 2008 Cumartesi 08:30-10:00 / Salon 4
KonferansTütün Kontrolünde Sağlık Sistemi Yaklaşımı
24 Nisan 2008 Perşembe 15:30-16:30 / Salon 5Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları
25 Nisan 2008 Cuma 15:30-16:30 / Salon 2KOAH'da Atak Tedavisi
26 Nisan 2008 Cumartesi 15:30-16:30 / Salon 1
KURSLARSolunum Fonksiyon Testleri
23 Nisan 2008 Çarşamba 09:00-16:00 / Salon 1Akciğer Rezeksiyonlarında Komplikasyonlar Ve Komplikasyonlara Yaklaşım
23 Nisan 2008 Çarşamba 09:00-15:00 / Salon 10Deneysel ve Klinik Araştırmalara Giriş
23 Nisan 2008 Çarşamba 09:00-15:00 / Salon 11Temel Bronkoskopi Kursu
23 Nisan 2008 Çarşamba 09:00-17:00 / Salon 12Uyku Bozuklukları Sınıflaması ve Polisomnografi Skorlamasında Yenilikler
23 Nisan 2008 Çarşamba 09:00-16:00 / Salon 13Tüberküloz Tanı ve Tedavisi
23 Nisan 2008 Çarşamba 09:00-16:00 / Salon 2Sigara Bırakma Tedavisi
23 Nisan 2008 Çarşamba 09:00-17:00 / Salon 3Yaygın Parenkimal Hastalıkları Radyolojisi
23 Nisan 2008 Çarşamba 09:00-17:00 / Salon 5Mekanik Ventilasyon
23 Nisan 2008 Çarşamba 09:00-17:00 / Salon 6Pulmoner Rehabilitasyonda Temel Prensipler
23 Nisan 2008 Çarşamba 09:00-16:00 / Salon 7Çocuklarda Solunum Acillerine Yaklaşım
23 Nisan 2008 Çarşamba 09:00-16:50 / Salon 8Arter Kan Gazı Analizi
23 Nisan 2008 Çarşamba 09:00-12:00 / Salon 9
Mini Sempozyum24 Nisan 2008 Perşembe 13:45-15:15 / Salon 124 Nisan 2008 Perşembe 13:45-15:15 / Salon 224 Nisan 2008 Perşembe 13:45-15:15 / Salon 325 Nisan 2008 Cuma 13:45-15:15 / Salon 125 Nisan 2008 Cuma 13:45-15:15 / Salon 225 Nisan 2008 Cuma 13:45-15:15 / Salon 325 Nisan 2008 Cuma 13:45-15:15 / Salon 526 Nisan 2008 Cumartesi 13:45-15:15 / Salon 126 Nisan 2008 Cumartesi 13:45-15:15 / Salon 226 Nisan 2008 Cumartesi 13:45-15:15 / Salon 4
Olgu SunumuRadyolojik Olgu Sunumu
24 Nisan 2008 Perşembe 10:15-12:15 / Salon 4Tanınız Nedir? (İnterstisyel Akciğer Hastalıkları)
24 Nisan 2008 Perşembe 15:30-16:30 / Salon 4Klinikopatolojik Olgu Sunumu
25 Nisan 2008 Cuma 10:15-12:15 / Salon 4Tanınız Nedir? (Havayolu Hastalıkları)
25 Nisan 2008 Cuma 15:30-16:30 / Salon 4Akciğer Malignitesi Olgu Sunumu
26 Nisan 2008 Cumartesi 10:15-12:15 / Salon 4Tanınız Nedir? (Klinik Sorunlar)
26 Nisan 2008 Cumartesi 15:30-16:30 / Salon 4
Ödüllü Makale SunumuÖdüllü Makale
25 Nisan 2008 Cuma 08:30-10:00 / Salon 2
PanelKOAH'da Yeni Tartışmalar
24 Nisan 2008 Perşembe 08:30-10:00 / Salon 1Erişkin Ve Çocukta Kronik Öksürükte Tanı Ve Tedavi
24 Nisan 2008 Perşembe 08:30-10:00 / Salon 2Superior Sulkus Tümörleri
24 Nisan 2008 Perşembe 10:15-12:15 / Salon 2Kronik Solunum Hastalıklarında Evde Bakım
24 Nisan 2008 Perşembe 08:30-10:00 / Salon 3Mesleksel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım
24 Nisan 2008 Perşembe 13:45-15:15 / Salon 4FEMTOS - Uyku Apne Sendromu Sorunu Ve Son Gelismeler
24 Nisan 2008 Perşembe 08:30-10:00 / Salon 5Tekrarlayan Tromboemboliye Bağlı Gelişen Pulmoner Arterial Hipertansiyonda Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları
25 Nisan 2008 Cuma 08:30-10:00 / Salon 1Uyku Apne Sendromu Ve Sonuçları
25 Nisan 2008 Cuma 10:15-12:15 / Salon 2Yaşamın Son Dönemindeki Akciğer Kanseri Hastasına Yaklaşım
25 Nisan 2008 Cuma 08:30-10:00 / Salon 3T4 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri'nde Tedavi Yaklaşımı (Prof. Dr. Kunter Balkanlı Anısına)
25 Nisan 2008 Cuma 08:30-10:00 / Salon 5Latent Tüberküloz Enfeksiyonu Tanısında Gama İnterferon Salınımına Dayalı Testlerin (IGRA) Yeri
25 Nisan 2008 Cuma 10:15-12:15 / Salon 5Türk Toraks Derneği Pnömoni Tanı Ve Tedavi Rehberi / Uzlaşı Raporu 2008
26 Nisan 2008 Cumartesi 10:15-12:15 / Salon 1Pulmoner Hipertansiyona Güncel Yaklaşım
26 Nisan 2008 Cumartesi 10:15-12:15 / Salon 2Kardiyopulmoner Egzersiz Testlerinin Klinikte Kullanım Alanları
26 Nisan 2008 Cumartesi 08:30-10:00 / Salon 3Yaşamın İçinde Astımı Etkileyenler
26 Nisan 2008 Cumartesi 08:30-10:00 / Salon 5KOAH'da Mekanik Ventilasyon Tedavisini Etkileyen Faktörler
26 Nisan 2008 Cumartesi 10:15-12:15 / Salon 5
Uzmanı ile SöyleşiDiffüz Alveolar Hemorajilerde Tanı (Prof. Dr. Sumru Beder Onuruna)
24 Nisan 2008 Perşembe 15:30-16:30 / Salon 1Pnömonilerde Antimikrobiyal Tedavi Süresi
24 Nisan 2008 Perşembe 16:45-17:45 / Salon 1
Uzmanı İle SöyleşiDeneysel Araştırma Nasıl Planlanır?
24 Nisan 2008 Perşembe 16:45-17:45 / Salon 2
Uzmanı ile SöyleşiMekanik Ventilatördeki Hastada Pratikte Hangi Parametreleri Takip Edelim?
24 Nisan 2008 Perşembe 16:45-17:45 / Salon 3Yeni Kılavuzlara Göre SFT Standartları ve Yorumlanması
25 Nisan 2008 Cuma 16:45-17:45 / Salon 1
Uzmanı İle SöyleşiNonsteroidal Antiinflamatuvar İlaç Allerjisi Ve Tedavi Yaklaşımı
25 Nisan 2008 Cuma 16:45-17:45 / Salon 4
Uzmanı ile SöyleşiKollajen Doku Hastalıklarında Akciğer Tutulumunun Tanısı
26 Nisan 2008 Cumartesi 16:45-17:45 / Salon 1Pulmoner ve Kardiyak Hastalıkların Değerlendirilmesinde KPETlerin Önemi
26 Nisan 2008 Cumartesi 16:45-17:45 / Salon 2Kemik İliği Ve Organ Transplantları Sonrası Gelişen Akciğer Hastalıkları
26 Nisan 2008 Cumartesi 13:45-15:15 / Salon 3Akciğer Kanserinde PET/BT: Kime, Ne Zaman?
26 Nisan 2008 Cumartesi 16:45-17:45 / Salon 4Laringofarengeal Reflü ve Astım
26 Nisan 2008 Cumartesi 16:45-17:45 / Salon 5
Yılın MakaleleriTüberküloz - Solunum Sistemi İnfeksiyonları
25 Nisan 2008 Cuma 16:45-17:45 / Salon 2Yılın Öne Çıkan Makaleleri (Deneysel Çalışmalar)
25 Nisan 2008 Cuma 15:30-16:30 / Salon 3Klinik Sorunlar - Tanı Yöntemleri
25 Nisan 2008 Cuma 16:45-17:45 / Salon 3Yılın Öne Çıkan Makaleleri - Pediatrik Akciğer Hastalıkları, Uykuda Solunum Bozuklukları
25 Nisan 2008 Cuma 16:45-17:45 / Salon 5Yılın Öne Çıkan Makaleleri - Akciğer ve Plevra Maligniteleri - Tütün ve Sağlık
26 Nisan 2008 Cumartesi 15:30-16:30 / Salon 5
Yuvarlak MasaAstım Kontrolü (Meliha Gürocak Anısına)
24 Nisan 2008 Perşembe 10:15-12:15 / Salon 1Çocukluk Çağı Tüberkülozunda Neredeyiz?
24 Nisan 2008 Perşembe 10:15-12:15 / Salon 3FEMTOS - Uyku Sorunları Alanında Eğitim Ve Uygulamaya Başlangıç
24 Nisan 2008 Perşembe 10:15-12:15 / Salon 5FEMTOS-Uyku Çalışma Grubu FEMTOS Ortak Çalışması
24 Nisan 2008 Perşembe 16:45-17:45 / Salon 5İleri Evre KOAH Hastasına Yaklaşım
25 Nisan 2008 Cuma 10:15-12:15 / Salon 1GARD
25 Nisan 2008 Cuma 10:15-12:15 / Salon 3Sağlık Çalışanları ve Şiddet (Ali Menekşe Anısına)
25 Nisan 2008 Cuma 13:45-15:15 / Salon 4TNF-Alfa İnhibitör Tedavisi Ve Tüberküloz (Orhan İlker Anısına)
26 Nisan 2008 Cumartesi 08:30-10:00 / Salon 1 Tütün Kontrolünde Yeni Yasal Düzenlemeler
26 Nisan 2008 Cumartesi 08:30-10:00 / Salon 2Ülkemizde Kot Kumlamacılığı İş Kolunda Silikozis Sorunu
26 Nisan 2008 Cumartesi 10:15-12:15 / Salon 3