Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi

Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi

Güncel KonuLazer Rezeksiyonu İle Pulmoner Metastazektomi
27 Nisan 2007 Cuma 10:30-11:00 / Salon 6Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Prognostik Faktörler
27 Nisan 2007 Cuma 11:00-11:30 / Salon 6Sigara Neden Bırakılmaz? Bırakılmaya Nasıl Teşvik Edilir?
27 Nisan 2007 Cuma 11:30-12:00 / Salon 6Havayolu İnflamasyonu ve Remodelinginde Anjiogenezis ve İlişkili Mekanizmalar
27 Nisan 2007 Cuma 12:00-12:30 / Salon 6Endüstriyel Atıklar
28 Nisan 2007 Cumartesi 10:30-10:55 / Salon 4Yoğun Bakımda Hasta Güvenliği
28 Nisan 2007 Cumartesi 11:00-11:30 / Salon 4Kistik Fibrozisde Yenilikler
28 Nisan 2007 Cumartesi 11:30-12:00 / Salon 4Kronik Hastanın Evde Bakımı. Dünyada ve Türkiye’de Neredeyiz?
28 Nisan 2007 Cumartesi 12:00-12:30 / Salon 4
Gündoğumu SemineriAkciğer Ve Kök Hücre Uygulamaları
26 Nisan 2007 Perşembe 07:30-08:15 / Salon 1Hasta Ve Hekim Hakları
26 Nisan 2007 Perşembe 07:30-08:15 / Salon 2Tüberkülozda Yeni İlaçlar ve Aşılar
26 Nisan 2007 Perşembe 07:30-08:15 / Salon 3Çocukluk Çağı Hastalıklarında Toraks YRBT İle İlgili Sık Sorulan Sorular
26 Nisan 2007 Perşembe 07:30-08:15 / Salon 4Karsinogenezis ve Metastaz Biyolojisi
26 Nisan 2007 Perşembe 07:30-08:15 / Salon 6İnspiratuvar ve Ekspiratuvar Akım Hızlarını Belirleyen Mekanizmalar
26 Nisan 2007 Perşembe 07:30-08:15 / Salon 7Avrupa da Tütün Kontrolü
27 Nisan 2007 Cuma 07:30-08:15 / Salon 2Nadir Görülen Pnömokonyozlarda Güncel Durum
27 Nisan 2007 Cuma 07:30-08:15 / Salon 4Dispneye Yönelik Pulmoner Rehabilitasyon Yaklaşımları
27 Nisan 2007 Cuma 07:30-08:15 / Salon 5Yeni İleri Yaşam Desteği Kılavuzundaki Değişiklikler
27 Nisan 2007 Cuma 07:30-08:15 / Salon 6Sarkomatoid Karsinom
27 Nisan 2007 Cuma 07:30-08:15 / Salon 7Akciğer Kanseri Evrelemesinde Ne Değişmeli?
28 Nisan 2007 Cumartesi 07:30-08:15 / Salon 2Uyku Apneli Olgularda Preoperatif Değerlendirme
28 Nisan 2007 Cumartesi 07:30-08:15 / Salon 3Yağ Embolisi
28 Nisan 2007 Cumartesi 07:30-08:15 / Salon 4Acil Durumlarda Girişimsel Bronkoskopinin Uygulanması
28 Nisan 2007 Cumartesi 07:30-08:15 / Salon 5Makrolidler- Antiinflamatuvar Etkinlikleri Var mı?
28 Nisan 2007 Cumartesi 07:30-08:15 / Salon 6Mezotelyoma: Genetik mi Değil mi?
28 Nisan 2007 Cumartesi 07:30-08:15 / Salon 7
Karşıt GörüşKOAH da İnhaler Steroidler Kullanılmalı mı?
26 Nisan 2007 Perşembe 16:00-17:30 / Salon 1Plevra Hastalıklarında Kör ya da Görüntüleme Yöntemleri Eşliğinde Kapalı Plevra Biyopsisinin Yeri Var mı? (Mustafa Özesmi Anısına)
27 Nisan 2007 Cuma 16:00-17:30 / Salon 1İleri Evre Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Yararlı mıdır?
28 Nisan 2007 Cumartesi 16:00-17:30 / Salon 1
Klinik Danışma MerkeziGöğüs Cerrahisinde Sorunlu Olgularınız
26 Nisan 2007 Perşembe 14:00-15:30 / Salon 11Tüberkülozlu Sorunlu Olgularınız
27 Nisan 2007 Cuma 14:00-15:30 / Salon 13
KonferansAvrupa Birliği 7. Çerçeve Programı: Sağlık Alanında Proje Önerisi Hazırlama
26 Nisan 2007 Perşembe 16:00-17:30 / Salon 4Sağlıkta Dönüşüm Programı
27 Nisan 2007 Cuma 14:00-15:30 / Salon 6Hıfzısıhha Mektebi Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet-Etkinilk Çalışmaları
28 Nisan 2007 Cumartesi 12:45-13:45 / Salon 5
KURSLARPulmoner Rehabilitasyon: Kime? Nerede? Nasıl?
25 Nisan 2007 Çarşamba 09:00-14:30 / Salon 11Toraks Cerrahisinde Enfeksiyon Hastalıkları
25 Nisan 2007 Çarşamba 09:00-17:00 / Salon 12Onkolojik Acillere Yaklaşım
25 Nisan 2007 Çarşamba 09:00-17:00 / Salon 13Sigara Bırakma Tedavisi
25 Nisan 2007 Çarşamba 09:00-17:30 / Salon 15Toraks Görüntülemesinde BT, YRBT ve MR’ın Yeri Ve Toraks Anatomisi
25 Nisan 2007 Çarşamba 09:00-16:30 / Salon 2Solunum Fonksiyon Testleri Ve Yorumlanması(Yeni Uzlaşılar Doğrultusunda)
25 Nisan 2007 Çarşamba 09:00-17:30 / Salon 3Çocuk Göğüs Hastalıklarında Tanısal Yöntemler
25 Nisan 2007 Çarşamba 09:00-17:00 / Salon 4Uyku Apne Sendromu Tanı Ve Tedavisinde Pratik Sorunlar Ve Çözümleri
25 Nisan 2007 Çarşamba 09:00-16:30 / Salon 5Göğüs Hastalıklarında Araştırma Yöntemleri Olarak, Hayvan Çalışmaları, Solunum Hücre Biyolojisi Ve Genetik Çalışmalar
25 Nisan 2007 Çarşamba 09:00-15:30 / Salon 6İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında (İAH) Klinik-Radyolojik-Patolojik Yaklaşım
25 Nisan 2007 Çarşamba 08:30-17:00 / Salon 7Yoğun Bakım Ünitesinde Destek Tedavisi Ve Profilaksiler
25 Nisan 2007 Çarşamba 09:00-15:30 / Salon 8Allerjik Hastalıklara Yaklaşım (Astım Dışı)
25 Nisan 2007 Çarşamba 09:00-17:00 / Salon 9
MİNİ SEMPOZYUMLARMini Sempozyum 1 -Astım Kontrolünün Değerlendirilmesi
26 Nisan 2007 Perşembe 14:00-15:30 / Salon 1Mini Sempozyum 2 -Tütün ve Akciğer
26 Nisan 2007 Perşembe 14:00-15:30 / Salon 2Mini Sempozyum 3 -Yoğun Bakım Ünitesinde Karşılaşılan Sorunlar
26 Nisan 2007 Perşembe 14:00-15:30 / Salon 3Mini Sempozyum 4 - Ülkemizde Tüberküloz
26 Nisan 2007 Perşembe 14:00-15:30 / Salon 4Mini Sempozyum 7 -Anti-TNF Tedavi ve Tüberküloz
27 Nisan 2007 Cuma 14:00-15:30 / Salon 1Mini Sempozyum 8 -Göğüs Cerrahisinde Cerrahi Yaklaşımlar
27 Nisan 2007 Cuma 14:00-15:30 / Salon 2Mini Sempozyum 9 -KOAH'ta Yenilikler
27 Nisan 2007 Cuma 14:00-15:30 / Salon 3Mini Sempozyum 10 -Pediatrik Akciğer Hastalıkları
27 Nisan 2007 Cuma 14:00-15:30 / Salon 4MS - FEMTOS
27 Nisan 2007 Cuma 16:00-17:30 / Salon 4MS 11 - Sarkoidoz
27 Nisan 2007 Cuma 14:00-15:30 / Salon 5Mini Sempozyum 5 - Akciğer Kanserinde Tanı ve Evreleme
27 Nisan 2007 Cuma 10:30-12:30 / Salon 8Mini Sempozyum 6 - Değişik Yönleriyle Pulmoner Tromboembolizm
27 Nisan 2007 Cuma 10:30-12:30 / Salon 9Mini Sempozyum 12 - Plevral Effüzyonlarda Tanı
28 Nisan 2007 Cumartesi 14:00-15:30 / Salon 1Mini Sempozyum 13 - Uykuda Solunum Bozukluklarında Sitokinler
28 Nisan 2007 Cumartesi 14:00-15:30 / Salon 2Mini Sempozyum 14 - Toplum Kökenli Pnömoniler
28 Nisan 2007 Cumartesi 14:00-15:30 / Salon 3MS 15 - Meslek ve Akciğer Hastalıkları Riski
28 Nisan 2007 Cumartesi 14:00-15:30 / Salon 8MS 16 - Akciğerde Deneysel ve Genetik Çalışmalar
28 Nisan 2007 Cumartesi 14:00-15:30 / Salon 9
Olgu SunumuGirişimsel Bronkolojide Olgu Sunumu(Adnan Ekmekçioğlu Anısına)
26 Nisan 2007 Perşembe 10:30-12:30 / Salon 1Radyolojik Olgu Sunumu
27 Nisan 2007 Cuma 10:30-12:30 / Salon 1Klinik-Patolojik Olgu Sunumu
28 Nisan 2007 Cumartesi 10:30-12:30 / Salon 1
PanelAkciğer Ve İlaç Toksisitesi
26 Nisan 2007 Perşembe 08:30-10:00 / Salon 1Türk Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Eğitim Programı
26 Nisan 2007 Perşembe 08:30-10:00 / Salon 2Venöz Tromboembolizmde Medikal Profilaksi (Necmettin Demirci Onuruna)
26 Nisan 2007 Perşembe 10:30-12:30 / Salon 2Girişimsel Bronkolojide Yenilikler
26 Nisan 2007 Perşembe 16:00-17:30 / Salon 2Astım ve KOAH ın Patogenez Ve Kliniğinde Histon Asetilasyonu Ve Deasetilasyonunun Rolü
26 Nisan 2007 Perşembe 08:30-10:00 / Salon 3Akciğer Kanserinde Mevcut Bakış Açısı: Doğruları Ve Yanlışları
26 Nisan 2007 Perşembe 10:30-12:30 / Salon 3OSAS ın CPAP Dışı Tedavisinde Yeni Gelişmeler
26 Nisan 2007 Perşembe 16:00-17:30 / Salon 3Çocukluk Çağı Astımında Yenilikler
26 Nisan 2007 Perşembe 08:30-10:00 / Salon 4Erişkin Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Son Gelişmeler (FEMTOS)
26 Nisan 2007 Perşembe 08:00-10:00 / Salon 5Sarkoidoza Güncel Bakış
26 Nisan 2007 Perşembe 16:00-17:30 / Salon 6Erişkin ve Çocuk Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Tartışmalı Konular
27 Nisan 2007 Cuma 16:00-17:30 / Salon 2Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisinde Tartışmalı Konular
27 Nisan 2007 Cuma 10:30-12:30 / Salon 3Uyku Apne Sendromu Ve Metabolizma İlişkisi-Metabolik Sonuçları
27 Nisan 2007 Cuma 16:00-17:30 / Salon 3Gelecekte Akciğer Sağlığı ve GARD
27 Nisan 2007 Cuma 10:30-12:30 / Salon 5ARDS de Tedavi Yaklaşımları
27 Nisan 2007 Cuma 16:00-17:30 / Salon 5Sağlıkta Dönüşüm ve Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı
27 Nisan 2007 Cuma 16:00-17:30 / Salon 6Latent Tüberküloz (LTB) Enfeksiyonu
27 Nisan 2007 Cuma 10:30-12:30 / Salon 7Dünyada Uzmanlık Derneklerinin Örgüt Yapıları: Uzmanlık Dernekleri Nasıl Çalışır?
28 Nisan 2007 Cumartesi 08:30-10:00 / Salon 128 Nisan 2007 Cumartesi 08:30-10:00 / Salon 10Astım Fenotipleri, Tedavi ve Korunma
28 Nisan 2007 Cumartesi 08:30-10:00 / Salon 2KOAH da Yeni Gelişmeler
28 Nisan 2007 Cumartesi 10:30-12:30 / Salon 2Türkiye de Tütün Kontrol Çalışmaları
28 Nisan 2007 Cumartesi 16:00-17:30 / Salon 2Pnömonide İncelemeler: Hangisi Ne Kadar Yararlı?
28 Nisan 2007 Cumartesi 10:30-12:30 / Salon 3Mesleksel Astım
28 Nisan 2007 Cumartesi 16:00-17:30 / Salon 3Pulmoner Rehabilitasyon; Hastalığa Özel Yaklaşımlar ve Etkinliğin Değerlendirilmesi
28 Nisan 2007 Cumartesi 08:30-10:00 / Salon 4Sepsis
28 Nisan 2007 Cumartesi 08:30-10:00 / Salon 5
Uzmanı ile SöyleşiTerminal Dönem Kanserli Hastaya Yaklaşım
26 Nisan 2007 Perşembe 12:45-13:45 / Salon 1Akut Astım Atağına Yaklaşım
26 Nisan 2007 Perşembe 12:45-13:45 / Salon 2Yeni Rehberlerin Işığında SFT lerin Yorumlanması
26 Nisan 2007 Perşembe 12:45-13:45 / Salon 3Pandemik İnfluenza
26 Nisan 2007 Perşembe 12:45-13:45 / Salon 5Tüberkülozda Tanısal Zorluklar-Vaka Takdimleri Eşliğinde
26 Nisan 2007 Perşembe 12:45-13:45 / Salon 6 Bilimsel Makale Nasıl Okunur/ Yorumlanır?
26 Nisan 2007 Perşembe 12:45-13:45 / Salon 7Lenfoproliferatif Akciğer Hastalıkları
26 Nisan 2007 Perşembe 12:45-13:45 / Salon 8Mesleksel İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının İdiopatik Formdan Ayırıcı Tanısı
26 Nisan 2007 Perşembe 12:45-13:45 / Salon 9
Uzmanı İle SöyleşiSigara İçilmeyen Sağlık Kurumları Yaratmak
28 Nisan 2007 Cumartesi 12:45-13:45 / Salon 1
Uzmanı ile SöyleşiKadın ve Uyku
28 Nisan 2007 Cumartesi 12:45-13:45 / Salon 10
Uzmanı İle SöyleşiLaboratuvardan Kliniğe: Bir Hekim Hava Kirliliği İle İlgili Olarak Neler Bilmeli ve Hastasına Nasıl Yardımcı Olmalı?
28 Nisan 2007 Cumartesi 12:45-13:45 / Salon 2Nötropenik Olmayan Yoğun Bakım Hastasında Kandida Enfeksiyonlarına Yaklaşım
28 Nisan 2007 Cumartesi 12:45-13:45 / Salon 3İndükte Balgam Analizi; Metodoloji
28 Nisan 2007 Cumartesi 12:45-13:45 / Salon 4
Uzmanı ile Söyleşiİnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Bronkoskopik ve Cerrahi Tanı (VATS): Kime / Ne Zaman ?
28 Nisan 2007 Cumartesi 12:45-13:45 / Salon 6Atipik Mikobakteri Enfeksiyonları
28 Nisan 2007 Cumartesi 12:45-13:45 / Salon 7Pulmoner Rehabilitasyon Birimi Nasıl Yapılandırılmalı?
28 Nisan 2007 Cumartesi 12:45-13:45 / Salon 8Trakeal Obstrüksiyonun Tanısı ve Acil Tedavisi
28 Nisan 2007 Cumartesi 12:45-13:45 / Salon 9
Yılın MakaleleriAkciğer ve plevra maligniteleri
26 Nisan 2007 Perşembe 10:30-11:00 / Salon 4Astım ve Allerji
26 Nisan 2007 Perşembe 11:00-11:30 / Salon 4Tüberküloz
26 Nisan 2007 Perşembe 11:30-12:00 / Salon 4Uykuda Solunum Bozuklukları
26 Nisan 2007 Perşembe 12:00-12:30 / Salon 4KOAH
27 Nisan 2007 Cuma 10:30-11:00 / Salon 4Klinik Sorunlar
27 Nisan 2007 Cuma 11:00-11:30 / Salon 4Solunum Sistemi Enfeksiyonları
27 Nisan 2007 Cuma 11:30-12:00 / Salon 4Tanı Yöntemleri
27 Nisan 2007 Cuma 12:00-12:30 / Salon 4
Yuvarlak MasaAlt Solunum Yolu Enfeksiyonları Önlenmesi, Tanısı Ve Tedavisindeki Problemler
26 Nisan 2007 Perşembe 10:30-12:30 / Salon 5Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Mevcut Sorunları Çözmek İçin Neler Yapmalı?
26 Nisan 2007 Perşembe 14:00-15:30 / Salon 5Astım Kılavuzlarında Güncel Durum
27 Nisan 2007 Cuma 10:30-12:30 / Salon 2Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı Gözden Geçirme Raporu (Ferit Demiröz Onuruna)
28 Nisan 2007 Cumartesi 08:30-10:00 / Salon 3Torasik Onkolojide Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesi
28 Nisan 2007 Cumartesi 10:30-12:30 / Salon 5